22 Ekim 2012 Pazartesi

Nakis FiillerNÂKIS FİİLLER
Nâkıs fiil yalnız 6. babdan gelmez.
Birinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَا، يَفْعُو şeklinde olur. دَعَا، يَدْعُو gibi.
İkinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَى، يَفْعِى şeklinde olur. حَمَى، يَحْمِي gibi.
Üçüncü babdan gelen nakıs fiiller
Bazen;
،يَفْعَى فَعَى şeklinde olur. رَعَى، يَرْعَى gibi.
Bazen;
يَفْعَى، فَعَا şeklinde olur. صَعَا، يَصْعَى gibi.
Dördüncü babdan gelen nakıs fiiller فَعِيَ، يَفْعَى şeklinde olur. نَسِيَ، يَنْسَى gibi.
Beşinci babdan gelen nakıs fiiller  فَعُوَ ، يَفْعُو şeklinde olur. يَنْهُو  نَهُوَ، gibi.


MAZİ MEÇHUL
Mazi Meçhul yalnız bir şekli vardır ki, o da فُعِىَ şeklindedir. دُعِىَ،حُمِىَ،، نُسِىَ gibi.

MUZARİ MEÇHUL

Muzari Meçhul yalnız يُفْعَى şeklindedir. Şu halde:
يَدْعُو fiilinin meçhulü يُدْعَى olur.
يَحْمِى fiilinin meçhulü يُحْمَى olur.
يَنْسَى fiilinin meçhulü يُنْسَى olur.

MUZARİ MECZUM
Ef’âl-i Hamse sigaları sahihteki kaideye tabidir. ن’suz beş sigada (zamirlerin müstetir bulunduğu sigalarda) ise son harf olan و veya ى yahut da الف düşer. لَمْ يَنْسَ ،لَمْ يَحْمِ، لَمْ يَدْعُ، gibi.

MUZARİ MANSUB
Nakıs fiillerin muzari mansubu ن’lu sigalarda sahihteki kaideye tabiidir. ن’suz beş sigaya gelince eğer son harfi و yahut ى ise bu harfler üstün okunur. Ve eğer son harf الف ise olduğu gibi kalır.
Malum olarak لَنْ يَحْمِىَ،لَنْ يَنْسَى لَنْ يَدْعُوَ، gibi.
Meçhul olarak يُنْسَى لَنْ لَنْ يُحْمَى، لَنْ يُدْعَى، gibi. 

EMRİ HAZIR MALUM
Emri Hazır malumu üç şekil üzere bulunur:  
اُفْعُ، اِفْعِ، اِفْعَ
Birinci ve beşinci babın emri hazır malumu اُفْعُ şeklindedir. Örnek: Birinci babdan: اُدْعُ
İkinci babın emri hazır malumu اِفْعِ şeklindedir. اِحْمِ gibi.
Üçüncü ve dördüncü babın emri hazır malumu اِفْعَ şeklindedir.
Mesela üçüncü babdan اِرْعَ , dördüncü babdan اِنْسَ
Tepkiler:

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...