Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

16 Aralık 2019 Pazartesi

Yaradanın varlığı makale   Ben bir Yaradanın varlığını en çok yediğim gıdaların vücuttaki işlevlerini düşündüğümde hissediyorum ayrıştırılma-sentezlenme-kimyasal tepkime-asit ve bazik oranların ayarlanması-Kimyasallların elde edilmesi-gelen gıdanın tanınması-o gıdaya göre kimyasalın ayarlanması ve çözümlenme yapılması-vücutdaki işlevlerine göre hangi organa ne miktarda protein vitamin mikro ve makro elementlerin verileceği fazlalığın yağ yapılması veya atık bölümüne sevk edilmesi gelen ilaçlardaki vücutta ihtiyacı olan hastalık bölgeye sevk edilmesi vel hasıl bu işlevleri bir et parçasının yaptığını kendi kendine olduğunu veya doğanın yaptığını düşünmek şu üniversitelerde okuyan kimyager-fizikçi-doktor-biyoloji vb bütün fakültelerde okuyan öğrenciler tamamı bir üniversite zaten o öğrencilerin öğrendiği ve yaptığı işleri inkar etmek gibi bir şey olur vucütta bu işlevleri yapanlar fakülte değil üniversite mezunudur.(Bir proteini ve içindeki makro ve mikro elementleri ayıracak bir laboratuar da milyonlarda kimyager çalıştırsan kaç ayda bu işlevin ayrıştırılmasında kullanılacak kimyasallar elde edecekte ayrıştırmaya 6 ayda bitirecek oda en kısa zaman ,vücut ise 3 saat sonra işlevi tamamlıyor) Baktığımızda yani yediğimiz gıdaları yapanda bizi yaratan da aynı olmasa bunu nasıl açıklarız ben araştırırım kardeşim bende akıl var başka hiç bir varlık ta yok hayvanlardaki akıl değil kardeşmi bir karetta karetta kaplumbağası ne yapacağı öğretilmiş bir şekilde geliyor dünyaya çocuğum oldum da şöyle bir baktım doğar doğmaz altının ıslandığını karnının aç olduğunu bir yerinin ağrıdığını sana tepki ve mimik ve ağmamasıyla gösteriyor hayret ediyorum Düşünüyorum her varlığın kendi dili var biz anlayamıyoruz sonra ona öğrenmeyi öğreten ney bunu düşünüyorum .


  Ya Microsoft windows kullacısı bir dosyaya tıklayıp veya gooogle bir şey aratıp örnek:çocuk öğretilmeden çeşmenin zıvanasını nasıl çevirmeye çalışır diye aratsam birçok sonnuç çıkar veya istediğim dosyayı benim ihtiyacıma binaen tıklaman getirebiliyormu hayır .Beyin nerden biliyorda istediğim ve ihtiyacım olan hatırlatmayı tam hedeften vuruyor. Üstelik koku tat vb.. şeyleride ayrıtılı getiriyor aklıma.Yaradan kendini açıktan gösterse imtihan niye var.Ben bir yaradan olsam kendime zorla itaat eden bir varlık mı yaratırım ozaman melekler var .İnsanlar bir şey icat eder ama icat ettiği şeylerin kendi üzerinde harukuladesi mevcut hiç düşünmez.Örneğin gözümüz kaç mp (324 mp son araştırmalar) ve kaç derece açıyla gördüğü. .Kulağın işittiği şeylerin 20 Hz ile 20 kHz arasında olduğu.(bu aralıkta olmasa tv yayınları radyo yayınları telsiz telefon vb binlerce şeyi kullanabilirmiydik ).Parmak izi kişiye özel olması suça meyilli olduğumuzu bilen biri yapmış olmalı.Göz retinasının benzersiziliği.Yüz şekillerinin benzersiziliği.Daha birçok şey anlatırım da burada inkar eden ler için değil, anlattığım şeyler içinde gerçekten bunların doğru olduğunu tastik eden ve zerre miktarı hakka ulaşma kapısı olanlara bir şimşek olması için yazıyorum sevgiler selamlar.   Ha bide şu var vücutta bu işlevleri yapan o gözle görülmeyen varlıklarında vücudundaki işlevleri yapan başka varlıkların varlığı da aklımızı yakar. kardeşim.Faz lada derine girmeyeyim.Ben Alman Focke firmasıyla sigara paketleme makinaların da çalıştım 1 paket sensörün önünde geçince ilerde ki gözde etiket bas başka bir yere geldiğinde naylon ambalaj geçir vb gibi yarı otomatik-tam otomatik-otomatik sistemleri düşündüğümde kendi üzerinde var olduğunu gördüm.Yani beni kim dizayn etmişse kalbimi tam otomatik yapmış başka işlerde meşgul olupta kalbimin atışını durdurmayayım diye böbrek dalak bağırsak vb. Göz kapaklar yarı otomatik ben istediğim zaman kırpıyorum ama başka işle meşgul olunca otomatiğe geçiyor ya gözün sulu kalmasını yağlanmasını otomatik yapma onu saymıyorum .Kaşların ve kipriklerin uzamasını test ettiğimde aynı noktaya gelip uzamasının durması otomatik ve bilinmeyen bir kontrol gücü(programlanma) kulakların yüksek basınca uğradığında kendini
korumaya alması otomatik vb gibi şeyleri saymakla bitmez.


Yazar By Eyyupk
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...