Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

19 Mart 2015 Perşembe

RiYAZET NEDİR?RıYAZET: Zühd ve takva maksadıyla dünya zevklerinden kaçınma ve nefsin isteklerini yenmeye çalışma.

Tasavvufi hal ve makamları elde etmek için harcanan sürekli ve düzenli çabalara mücahede ve riyazet denir. Riyazet daha ziyade, nefsin arzularına karşı koymak; mücahede ise Ahlâk değişmesini sağlamak demektir. Riyazet ve mücahede yolu tasfiye yoludur. Bu yolda olanlar gerek hak, gerekse halk ile olan muamelelerinde sadakât üzere olurlar. Çünkü bu yol ebrâr yoludur. ınsanın dünyaya bağlı bütün eğilimlerinden sıyrılması, kendini Allah'a adaması anlamına gelen riyazetin amacı, insan nefsini eğitmek, Allah sevgisi dışında kalan bütün istekleri yok etmektir. Allah'tan başka bir şey düşünmemek, daima zikir ve ibadetle meşgul olmaktır. Netice olarak riyazet, genellikle takva ve vera; doğruluk; keşf ve ilham sahibi olmak için yapılır (Kuşeyri risalesi, (Terc.) Süleyman Uludağ, 21-22; Cavit Sunar, Tasavvuf Tarihi, 185; H. Kamil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdai, 213). Riyazet Kur'an ve sünnet çerçevesi içinde olmalı. Bidât ibadetlerle veya ıslamın öngörmediği, koymadığı bir teabbud biçimi ile yapılması asla caiz değildir. Riyazet yapıyorum diye ıslam'a bid'at sokmak ıslâmdan sapmadır.

Riyâzet’ın şartları
Sûfîler az yemeye, az konuşmaya, az uyumaya, yalnız kalmaya, sürekli zikir ve tefekkür etmeye alışan nefsin kurtulacağına inanırlar. Hucvurî’ye göre: “Nefs köpektir, fakat müccahede ile öyle bir dereceye getirirler ki artık onun avladığı hayvan helal hale gelir.”Kendini şimdi günahın yok diye müjdelenmiş olarak tanısan öyle bir ruh haline bürünürsün ki? rabbim merhameti ve rahmeti ile muamele eylesin; fatır suresi 45 ayet te;
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِبَصِيرًا
Ve lev yûâhızullâhun nâse bimâ kesebû mâ tereke alâ zahrihâ min dâbbetin, ve lâkin yûahhıruhum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), fe izâ câe eceluhum fe innallâhe kâne bi ibâdihî basîrâ(basîren).
 1. 1.     ve lev : ve eğer, şâyet
  2. yûâhızu : muaheze eder, sorgular
  3. allâhu : Allah
  4. en nâse : insanlar
  5. bi-mâ : sebebiyle
  6. kesebû : kazandılar
  7. mâ tereke : terketmedi, bırakmadı
  8. alâ zahri-hâ : onun sırtında, onun üstünde
  9. min dâbbetin : bir dabbe, yürüyen bir canlı
  10. ve lâkin : ve lâkin
  11. yûahhıru-hum : onları tehir eder, erteler
  12. ilâ ecelin : bir zamana kadar
  13. musemmen : isimlendirilmiş, belirlenmiş
  14. fe : artık, fakat
  15. izâ : o zaman
  16. câe : geldi
  17. ecelu-hum : onların eceli, onların zamanının sonu
  18. fe : o zaman
  19. innallâhe (inne allâhe) : muhakkak ki Allah
  20. kâne : odu, idi
  21. bi ibâdi-hi : onun kullarını, kullarını
  22. basîren : gören AÇIKLAMA=Diyanet İşleri : Eğer Allah, insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir.
Yani allah sesleniyor; eyyy  insanoğlu yaptığınız  hata ve suçlarınızdan dolayı hemen hesaba geçmiş olsaydım , size zaman vermeyip yapılan suçun cezasını hemen verseydim yeryüzünde insan kalmazdı diye nida ediyor.rahmaniyeti ve sabrı rabbimin ne kadar büyükki bizi affedebilmesi ve mükafatlandırması için zaman veriyor ve bekliyor.  Rabbimin huzuruna çıkmakla neler kazanılmazki!!!!! Yeterki bizi yaratandan iste ve istemesini bil yeter.
1-AZ YEMEK
ınsan nefsini azdıran şeylerin başında yeme-içmede sınır tanımama gelir. Kuşeyrî ıbni Salim’den naklen der ki: “Kulun mutad olarak yediği yemeklerden her gün sadece kedi kulağı kadar azaltması açlığın âdâbındandır.” Rasülullah (s.a.v): “ınsanoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. ınsana belini doğrultacak bir kaç lokma yeter.” buyurur. Ebu Süleyman Dârânî: “Dünyanın anahtarı tokluk ahiretin anahtarı açlıktır.” der.Allahın rızasını gözeterek onun verdiği nimetleri temiz kullanıp vücudu temizliğe adapta etmek en büyük ibadetlerdendir.Oruçlu iken nefis yarıya düşer ve nefsin kötü emarelerini habsedersin, aç karına fazla düşünce sağlıyamazsın, tek düşünce rabbimiz bize faydalanmamız için ne güzel nimetler sunmuş zihniyeti ALLAH ın yaratıcılık uluhiyetini derinleştirir. 6ay veya 365 gün riyazetle oruç tutmak büyük bir riyazet ve sabırdır.Bu süreç içerisinde açlık insan çok şey öğretiyor toprak bile insana ekmek gibi kokuyor ruh öyle acıkıyorki nefsine her şey ağır geliyor koku dahi insanı sözden vaz geçirmeye cebzediyor. YAŞAYAN İNSAN GÖRENDEN DAHA FAZLA BİLİR.sakaleyn arapoğlu bazı işleri ve muktesatı tatmıştır biline?????
2- AZ UYUMAK
Az yemek sonucu kişi az uyur. Az uyumak, Allah’a dönüşün ifadesidir ve kalbi cilalandırır. Gecenin ıslam’da özel bir yeri vardır. Gece ibadet için kalkmak nefse ağır gelir. Bunun için Kur’an’da geceleyin sıcak yatağından kalkıp Rablerine ümit ve korku ile dua edenlerle seher vakitlerinde uyumayıp istiğfar edenler ve gecenin azında uyuyup sabahın erken saatlerinde istiğfar edenler övülmekte, uzun gecelerde tesbih ile geceleyin teheccüt namazı emredilmektedir.Gece ibadeti insanı gösteren en büyük girişimdir. Bir sınıfta soru soruldu; soruyu her kes biliyor el kaldırdı kime şans gelirse o cevap verir,fakat bir tane el kalktı cevap için sadece söz hakkı o insana verilir.Gece namazı ve ibadetleri sadece tek başına yarabbi ben burdayım deyip kendimizi göztermenin en büyük yoludur.SADECE RABBİNLE SEN BAŞBAŞASIN DÜŞÜN?????
Uykusuzluk hedef değil, ilim, amel ve zikre vasıtadır. “Rasülullah (s.a.v) yatsıdan önce uyumayı ve ondan sonra da konuşmayı hoş görmezdi.”AZ UYUYANNIN;fazla düşünme olanağı olmuyor sadece hak yolunun zuhuratını düşünür.Birde kim hayatında fazla ibadet etmeyi ve zaman ayırmayı yaparki, nefsine uyup boş işler varken ibadet etmek çok zor gelir insana.Nasıl insanlar birbirleri ile fazla sohbet edip aralarında samimiyet artıyor ise fazla yapılan ibadette ALLAH ile kul arasındaki samimiyeti artırır.
3- AZ KONUŞMAK
Riyâzetin bir önemli hususu da az konuşmaktır. Dilini tutan, kötülüklerden emin olur. Necmüddin Kübra: “Dil konuşunca kalp susar. Dil susunca da kalp konuşur.” demiştir. Hadis-i şerifte “Susanın kurtulacağı” belirtilmiştir. Dilini tutup kalbini söyletenlerin günahı az olur. ıki dudağı ile iki bacağı arasındakine garanti verene cennetin garanti edileceği vaad edilmiştir.
ınsana iki kulak bir ağız verilmiştir. Kur’an’ın ilk emri okudur.O halde ilme sarılmalıdır. ınsanın konuşmaktan çok dinlemeye ihtiyacı vardır. Hatem-i Asam der ki: “Arzu üç çeşittir: Yeme, Konuşma, bakma. Yeme halini Allah’a tevekkülle, dilini doğru sözle, gözünü ibadetli bakışla muhafaza et.”der.
Riyâzette halvetin de önemli bir yeri vardır. Nefsin hoşlanmamasına rağmen halvete girmek suretiyle nefsini alıştığı yerinden ayırıp rahatsız eden kimse ve nefsini Allah’a itaat için hapseden, bu acıların ardından kalben bu işten halâvet ve zevk duymaya başlar. Çünkü nefis ve nefsin tabiatı halâvetten hoşlanmaz, insanların arasına karışmak ister.
Zunnûn Mısrî “ınsanı halvetten daha fazla ihlaslı olmaya sevkeden bir vasıta görmedim demiştir.” ıbn-i Mübâreke kalbin devası nedir? diye sorulunca “Halkla az görüşmektir.” cevabını vermiştir.
Sonuç olarak kişi, yaptığı mücâhede ve riyâzetin başarısına göre huzura kavuşmakta ve Allah’a yaklaşmaktadır. Bedeni ve ruhi varlığımız hayat yolunda, ölünceye kadar ortaya çıkan her çeşit şerre karşı sürekli bir mücâhede içindedir. Bu sayede insan hayat boyu kemale ulaşma halinde bulunur.Konuşan dil fazla düşünmeye fırsat bırakmaz onun için içimizden geçen düşünceyi veren rabbim ve uygulanmasını gözlediğinde sonuca varırsa yani farkına varmamızın farkında olunulursa,düşündüğümüz güzel düşünceler icraat olursa ahvalimiz ve makamımız güzelleşir.

RİYAZET HALİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ???
Riyazetin bizim anlayacağımız anlamı canlı ve canlıdan çıkan şeyleri yememektir.Et,hayvansal yağlar.katışık maddeler,yumurta,süt ve özellikle de,markası ne olursa olsun her tür margarin. Margarinlerin bitkisel yağlar olduğu söylenir. Buna karşılık hemen hemen hepsinin içinde ham madde olarak domuz yağı kullanılır.Burada İslami endişelerden bahsetmiyorum. dinsel açıdan da domuz yemeye karşıyım diye birşey söz konusu değil. Fakat ağır bir yağ ve et olan domuz ürünleri hatta domuz olmasa bile salam, sosis, jambon gibi ağır gıda maddeleri, hiç bir katışık madde olmasa bile ruhsal enerjiyi yok etmekte ve istenen deşarja engel olmaktadırlar. Bir de günümüzde katışık olmayan, hormonsuz hazırlanmış,bu tür gıda maddelerinin bulunmadığını düşünürsek bu maddeleri hiç kullanmamak gerektiğini anlarız. Burada söz konusu olan Havâss ve gereken riyazet durumu da değil.Bu durum hangi ruhsal ekolle ilgilenirseniz ilgilenin hepsi için geçerlidir. Tabii ki, burada bu tür şeylerin ömür boyu yasaklanmasından bahsetmiyorum.Çalışma dönemlerinde dikkat edilmesi yeterlidir.
Riyazet hususunda zaten canlı ve canlıdan çıkan şeyler yenmiyeceği için burada anlatılanlar zaten olamazlar fakat şu bilinmelidir ki, “Ben vejeteryan ım.Zaten et yemem” demek de, riazet için yeterli değildir. Vejeteryan yemeklerinde de et hariç, mesela yağ gibi, tereyağı gibi bazı hayvansal ürünler kullanılır.Riyazette ise, sütlaç dahil her tür hayvansal gıda yasaktır. Hata baklava börek gibi şeyler bile yenmemelidir.
Bütün tatlılarda hayvansal yağlar kullanılabilir. Bana sorarasanız en iyi ve güvenilir olanın riyazet sürecince sadece zeytin, ekmek ve zeytin yağı ile yaşamak olduğunu
söylerim.
İncir, hurma, üzüm, kayısı ,domates, zeytin ,elma ,hoşaf gibi yararlı besinler daha iyi gelir ve yüreği ferahlatır. Ahfadan çekilen zikirlerde güzel sonuç alınır hemde güzel kokuludur bu besinler. Arada birde karanfil çiğnenirse mükemmelleşir. Ağız sağlığı ve kokusu gider.
Riyazet döneminde sadece hayvansal gıdalar değil. Soğan, sarmısak gibi şeyler de yenmemelidir.
Ana sayfa » İHYA – CİLT 3 »

Kesriş Şehaveteyn
Midenin Şehvetini Kırmakta Riyazet Yolu
Midesi ve yiyeceği hususunda müridin dört vazifesi vardır:
BİRİNCİ VAZİFE
Helâlden başkasını yememesidir; çünkü haram yemekle yapılan ibâdet, denizin dalgaları üzerine inşa edilen bina gibidir. Daha önce Helâl vc Haram Kitabı’nda takvânın gözetilmesi gereken derecelerini zikretmiştik. Bu bakımdan yemek hususunda geriye sadece üç vazife kalmaktadır. Bunlar da çokluk ve azlık bakımından yemeğin miktarını belirlemek, erken veya geç yeme hususunda vaktini, iştahın çektiği yiyeceklerden hangilerinin yenilip hangilerinin terkedilmesi hususunda cinsini tayin etmektir.
Az yeme hususundaki birinci vazifeyle ilgili riyazet yolu aşamalıdır. Bu bakımdan çok yemeyi âdet edinen kimse, bir anda az yemeye kalkışırsa bünyesi buna tahammül edemez. Zayıf düşüp sıhhati bozulur ve çeşitli sıkıntılara düçar olur. O halde buna yavaş yavaş ve azar azar alışmak gerekir. Şöyle ki, mutad olan yemeğinden azar azar eksiltmeli; mesela, günde iki ekmek yiyor da nefsini bir ekmek yemeye alıştırmak istiyorsa, hergün ekmeğin yedide birinin dörtte birini terketmelidir. Bu da yirmisekiz parçadan bir parçayı veya otuz parçadan birkaç parçayı terketmek demektir. Böylece iki ekmeğin bir ekmeğe dönüştürülmesi bir ayda gerçekleşmiş ve kendisi de bu şekilde zarar görmemiş olur. Bunu da ister tartarak yapar, isterse de müşâhede ve tahminle yapar. Böylece hergün, bir önceki günden bir lokma daha az yemek sûretiyle midesini istediği miktara alıştırmış olur.
Bu durumda, yani yemeğin azaltılmasında dört derece ve mertebe vardır:
Birinci Derece
Bu derecelerin en yükseği, nefsi artık daha aşağısıyla idare edemeyeceği en az miktara alıştırmaktır ki bu, sıddîkların âdetidir.
Bu, Sehl et-Tüsterî’nin seçmiş olduğu yoldur; zira o şöyle demiştir: ‘Allah Teâlâ, mahlukatı üç şeyle kul edinmiştir ki bunlar hayat, akıl ve kuvvettir. Kul, hayatına veya aklına bir zarar geleceğinden korkarsa yer, oruçlu ise orucunu bozar, fakir ise, yiyecek elde etmek için çaba sarfeder ve kendisini zorlar. Şayet bu ikisinden değil de kuvvetinin gitmesinden korkuyorsa, buna aldırmaması ve bundan korkmaması daha uygundur; namazı ancak oturarak kılabilecek hâle gelse bile böyledir’.
Sehl et-Tüsterî, kişinin, namazını açlıktan kaynaklanan zayıflıktan dolayı oturarak kılmasının, çok yemek sûretiyle ayakta kılmasından daha üstün olduğunu savunmuştur. (Bu, Sehl’in kendi görüşüdür. Diğer müctehidlerin ictihadı ise farklıdır).
Sehl et-Tüsterî’ye seyru sülûkünün başlangıcı ve o zamanki gıdası sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: ‘Benim bir senelik gıdam için üç dirhem kâfiydi. Bunun bir dirhemi ile pekmez, bir dirhemi ile pirinç ve üçüncü dirhemi ile de yağ satın alırdım. Sonra da bunları karıştırır; meydana gelen karışımdan üçyüzaltmış top yaparak her gece bir tanesiyle iftar ederdim’. Kendisine Teki şu anda nasıl yiyorsun?’ denildiğinde ise ‘Hudutsuz ve vakitsiz yiyorum’ demiştir.
Rivayet olunduğuna göre ruhbanlardan bazıları nefislerini bir dirhemlik yiyeceğe alıştırmışlardır.
İkinci Derece
Riyazet vasıtasıyla nefsi bir gün ve gecede yarım müdd (avuç) yiyeceğe alıştırmaktır. Yarım müdd, menin dörtte biri kadar miktardan yapılan bir küsur ekmek demektir. Bu miktar, birçok kimseler için midenin üçte birini dolduracak miktardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) bunu zikretmiştir. Bu birkaç lokmadan biraz fazladır; çünkü hadîste geçen Lükaymat terimi, cemî’de (çoğulda) azlık için ve on’dan aşağı olan sayılar için kullanılır. Hz. Ömer birşey yediği zaman yedi veya dokuz lokma yerdi.
Üçüncü Derece
Nefsi bir avuç miktarı yiyeceğe alıştırmaktır. Bu da ikibuçuk ekmek yapar. Bu birçok kimsenin karnının üçte birinden fazlasını doldurur. Hatta neredeyse üçte ikisini doldurmaya yaklaşır. Geri kalan üçte biri de su içindir; zikir için ise hiçbir şey kalmaz. Hadîsin bazı lafızlarında ‘Karnın üçte biri teneffüs içindir’ yerine ‘zikir içindir’ diye geçmektedir.
Dördüncü Derece
Bir avuçtan bir men’e kadar arttırılmasıdır. Men’den fazlası israf sayılır ve birçok kimse için Allah Teâlâ’nın İsraf etmeyiniz’ (A’raf/31) emrine muhâlif olur. Çünkü ihtiyaç duyulan yemek miktarı yaşa, şahsa ve yapılan işe göre değişir.
Burada beşinci bir yol daha vardır ki bunda herhangi bir takdir ve tahdid yoktur. Fakat burası yanıltıcıdır. Müslüman gerçekten acıktığı zaman yemeli ve henüz iştahı olduğu halde yemekten elini çekmelidir. Nefsi için bir veya iki ekmeği tayin ve tahdid edemeyen bir kimse doğru acıkmanın hududunu da bilemez. Böylelerinin doğru acıkması, yalan şehvetle karışır. Doğru acıkmanın birçok alâmetleri vardır. Bunlardan biri de nefsin katık istememesi ve hangi çeşit olursa olsun, önüne getirilen ekmeği iştahla yemesidir. Nefsin, muayyen bir ekmek ve yanısıra katık istediği acıkma, doğru acıkma değildir. Doğru acıkmanın alâmetlerinden biri de tükürüldüğü zaman karasineklerin tükrüğe konmamasıdır; yani tükrükte yağımsı maddelerin kalmamasıdır ki bu da midenin boş olduğuna delâlet eder. Bu bakımdan mürid için yemek hususunda en doğru yol, nefsiyle yapmakta olduğu ibâdetlerde kendisini zayıf düşürmeyecek miktarı tayin ve takdir etmesidir. Bu miktara ulaştığında ise, iştahı olsa bile durmalıdır. Kısacası yemeğin takdir ve tahdidi mümkün değildir. Bu, durumlara ve şahıslara göre değişir. Ashâb-ı kirâmın bir kısmının bir haftalık gıdası, bazen bir sa’ (dört avuç) buğday; yahut birbuçuk sa’ hurma olurdu. Buğdayın birsa’ı dört avuçtur. Bu duruma göre, her güne yaklaşık olarak yarım avuç düşmektedir ki bu da söylediğimiz gibi midenin üçte birini dolduracak miktardır. Çekirdekleri düşürüldüğü için hurmadan birbuçuk sa’ hesaplanmıştır.
Ebu Zer Gıfârî (r.a) şöyle derdi: ‘Hz. Peygamber zamanında bir haftalık yemeğim, bir sa’ arpadan ibaretti. Allah’a yemin ederim ki Hz. Peygamber’e kavuşuncaya kadar da bunu artırmayacağım; çünkü ben onun şöyle dediğini duydum:
Kıyâmet gününde meclis (derece) bakımından bana en yakın olanınız ve nezdimde en sevimliniz, bugün (asr-ı saâdette) üzerinde bulunduğu hâl üzere ölüp Allah’a kavuşanınızdır.31
Ebu Zer Gıfârî, ashâb-ı kirâmdan bazılarını kınayarak şöyle buyurmuştur: ‘Siz Hz. Peygamber zamanındaki hâlinizi değiştirdiniz. Bakıyorum da sizin için arpa unu eleniyor. Oysa Hz. Peygamber zamanında unun elenmesi diye birşey yoktu. Siz ince ekmekler pişiriyor, sofranızda iki katık bulunduruyorsunuz. Sizin için çeşit çeşit yemekler hazırlanıyor. Bazılarınız sabahleyin bir elbise, akşam başka bir elbise giyiyor. Oysa siz Hz. Peygamber zamanında böyle değildiniz’.
Ashâb-ı Suffe’den iki kişinin bir günlük gıdası, bir avuç hurma idi. Buradaki avuç, bir tam ve üçte bir Bağdad batmanı demektir. (Bu batman, yirmisekiz küsur dirhemdir). Bu hurmalardan çekirdekler de düşürülürdü.
Hasan Basrî şöyle derdi: ‘Müslüman, koyun ve keçi gibidir; bir avuç basit hurma, bir parça kavut ve bir yudum su ona kâfi gelir. Münâfık ise yırtıcı hayvan gibidir. Çok yer ve midesini tıkabasa doldurur. Karnını komşusu için aç bırakmaz ve zarurî ihtiyacından fazla olan malları hususunda müslüman kardeşini nefsine tercih etmez. Ey iman edenler! Zarurî ihtiyacınızdan fazla olanı, azık olarak önden gönderiniz’.
Sehl et-Tüsterî de şöyle buyurmuştur: ‘Dünya tamamen kan olsa, müslümanın yedikleri yine de helâl olurdu; çünkü müslüman zaruret anında ancak hayatını devam ettirebilecek kadar yer’.
İKİNCİ VAZİFE
Yemeğin vakti ve tehir süresi hakkındadır. Bunda da dört derece vardır:
Birinci Derece
Bu derecelerin en büyüğü üç gün veya daha fazla aç kalmamasıdır. Bazı müridler riyazeti, takdir ve tahdid etmeksizin aç kalma şekline dönüştürmüştür. Hatta içlerinde otuz-kırk gün aç duranları olmuştur. Âlimlerden de büyük bir cemaat bu dereceye ulaşmıştır. Muhammed b. Amr el-Karânî, Abdurrahman b. İbrahim Rühaym, İbrahim et-Teymî, Haccac b. Ferasife, Hâfız Âbid Misisî, Müslim b. Said, Züheyr, Süleyman Havvas, Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, İbrahim b. Ahmed el-Havvas bunlardandır. Ebubekir Sıddîk (r.a) altı gün aç dururdu. Abdullah b. Zübeyr ile İbn Abbas’ın arkadaşı Ebu’l-Cevza da yedi gün birşey yemezdi. Rivayet edildiğine göre, Süfyan es-Sevrî ile İbrahim b. Edhem’in karnına üç gün üstüste hiçbir şey girmezdi. Bu zatlar âhiret yolunda yürüme hususunda açlıktan yardım umarlardı.
Âlimlerden biri şöyle buyurmuştur: ‘Kırk gün Allah rızası için açlık çeken kimse için melekût âleminin kapıları açılır; yani ilâhî sırların bir kısmı ona âyân olur’. Sûfînin biri, bir rahib’e müslüman olarak, içinde bocalayıp durduğu gururu terketmesini teklif etti ve bu hususta onunla uzun uzadıya konuştu. Sonunda rahib kendisine ‘Mesih (a.s) kırk gün aç kalırdı. Bu ise ancak bir peygamberin veya bir sıddîkîn mucizesi olabilir’ dedi. Bunun üzerine sûfi râhib’e şöyle dedi:
- Eğer ben elli gün aç kalırsam, şu anda üzerinde bulunduğun dini terkedip İslâm’a girer misin? İslâm dininin hak ve üzerinde bulunduğun dînin de bâtıl olduğuna inanır mısın?
-Evet
Bu söz üzerine sûfî oturdu; elli günü bu şekilde dolduruncaya kadar ancak râhibin görebileceği yerlere gidip geldi. Elli günden sonra ‘Bundan daha fazlasını da yapabilirim’ dedi ve böylece altmışa tamamlayıncaya kadar açlığa devam etti. Bunun üzerine râhib çok şaşırdı ve ‘Hiç kimsenin bu hususta Hz, İsa’yı geçeceğini sanmazdım’ diyerek müslüman oldu. Bu büyük bir derecedir. Buna ancak keşfe mazhar olan sabırlı kimseler erişebilir. Böyle kimseler, tabiat ve âdetinden kestiği şeylerin müşahedesiyle meşgul olup nefsine açlığını ve ihtiyacını unutturmuştur.
İkinci Derece
İkinci derece, mideyi iki ya da üç gün aç bırakmaktır. Bu ise görülmemiş birşey değildir. Ciddiyet ve mücahede ile bu dereceye varmak mümkündür.
Üçüncü Derece
Bu üçüncü derece, derecelerin en aşağısı olup yirmidört saatte bir defa yemekle yetinmektir. Bu derece, açlık çekme hususundaki en küçük derecedir. Bunu geçen miktarsa israf ve oburluktur. Öyle ki böyle yapan kimseler artık açlık diye birşey bilmez. Bu ise zevk ve safâya dalan kimselerin fiilidir, kimselerin fiilidir. Böyle bir kimse Sünnet’ten uzaktır; çünkü Ebu Said Hudrî’nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber, kahvaltı ettiği gün akşam yemeği yemez; akşam yemeği yediği zaman da kahvaltı etmezdi.32 Selef-i Sâlihîn de hergün bir defa yerlerdi. Hz. Peygamber bir keresinde Aişe vâlidemize şöyle buyurmuştur:
İsraftan kaçın! Günde iki öğün yemek israf; iki günde bir defa yemek ise cimriliktir. Günde bir öğün yemek, bu ikisi arasındaki normal durumdur. Allah’ın Kitabı’nda övülen durum da budur.33
Günde bir öğün yemekle yetinen kimsenin, fecrin doğuşundan önce (sahur vaktinde) yemesi müstehabdır. Bu şekilde yemek, teheccüd namazından sonra ve sahab namazından önce yenilmiş olur. Böylece gündüzleyin çekilen açlık, oruç için; geceleyin çekilen açlık ise, ibâdet ve kalp huzuru ve midenin boş olmasından dolayı fikrin incelmesi, gayretin artması, nefsin bildiği şeylere ısınması için çekilmiş olur. Hem nefis de artık vakti gelmezden önce insan ile çekişmez.
Âsım b. Küleyb’in babasından rivâyet ettiğine göre Ebu Hüreyre şöyle demiştir:
Hz. Peygamber’in gece ibâdeti sizinki gibi değildi. O geceleyin kalktığı zaman iki ayağı şişinceye kadar ibâdet ederdi. Yine o sizin gibi geceli gündüzlü iftar ederek oruç tutmazdı. Ancak (bazı zamanlar) iftarını sahur vaktine kadar ertelerdi.34
Aişe vâlidemiz de Hz. Peygamber (bazen) orucunu sahur vaktine kadar devam ettirirdi’ demiştir. Bu bakımdan eğer akşam namazından sonra canı yemek isteyecek ve bu durum da teheccüd için gereken kalp huzurunu bozacaksa en iyisi oruçlunun, yemeğini ikiye ayırmasıdır. Mesela günde iki ekmek yiyorsa, birini iftar, diğerini de sahur vaktinde yemelidir ki nefsi sükûnet bulsun ve teheccüd ibâdetinde bedeni hafifleşsin; gündüz de sahurda yediğinden dolayı çok fazla acıkmasın. Böylece birinci ekmekle gece ibâdetine, ikinci ekmekle de gündüz tuttuğu orucuna yardım etmiş olur. Bir gün oruç tutup bir gün iftar eden kimsenin, oruç tutmadığı gün öğle vaktinde, oruç tuttuğu gün de sahur vaktinde yemesinde herhangi bir beis yoktur. Buraya kadar belirtilen yollar; yemeğin vakitleri ve bu vakitler arasındaki uzaklık ya da yakınlık hakkındaki yollardır.
ÜÇÜNCÜ VAZİFE
Üçüncü vazife, yemeğin Çeşidi, katığın terkedilmesi ve yemeklerin en âlâsının buğday özü olduğu hakkındadır. Buğday özünün elenmesi ise israfın son haddidir. Ortancası elenmiş arpa ekmeği; normali ise elenmemiş arpa ekmeğidir. Katıkların en âlâsı da et ve tatlı maddelerdir. En düşüğü de tuz ile sirkedir. Ortancası ise etsiz, yağlı maddelerdir. Âhiret yolcularının âdeti, daimî olarak katık yemekten ve şehvetlerden kaçınmaktır; çünkü insanoğlunun iştahının çektiği herşey, mutlaka onu baştan çıkarmaya yöneliktir. Bunlar insanın kalbini katılaştırır ve onun dünya lezzetlerine alışıp dalmasına yol açar. Böylece kişi artık ölümden ve Allah’ın huzuruna gitmekten hoşlanmaz. Böyle bir kimse için, dünya bir cennet, ölüm ise hapishane olur. Nefsini şehvetlerinden ve zevklerinden mahrum bırakan ve ona lezzet yollarını daraltan kimse içinse dünya bir hapishane ve daracık bir zindan kesilir. Böylelerinin nefsi dünyadan bir an önce kurtulmak ister; zira ölüm onun için hürriyetine kavuşmak demektir.
Yahya b. Muaz er-Râzî’nin şu sözleri de buna işaret etmektedir: ‘Ey sıddîklar! Firdevs-i âlânın velimesine (ziyafetine) konmak istiyorsanız dünyada nefislerinizi aç bırakınız; çünkü yemeğe karşı duyulan iştah, nefsin aç bırakılmasıyla orantılıdır’.
Tıkabasa yemenin ve tokluğun, saydığımız bütün âfetleri, şehvetlerin, tadılan zevk ve lezzetlerin hepsi için geçerlidir. Bu bakımdan onları yeniden sayarak sözü uzatmak istemiyoruz. Mübah olan şehvetlerin terkinde çok büyük sevap olduğu gibi onları yapmakta da çok büyük tehlikeler sözkonusudur. Hatta Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Ümmetimin en kötüleri, buğday özü yiyenleridir.35
Bu hadîs, buğday özü yemeyi haram kılmış değildir. Bilakis buğdayın özünden bir veya iki defa yiyen kimse âsi olmadığı gibi, devamlı olarak yiyen kimse de âsi olmaz. Fakat nefsini nimetle besleyerek dünyaya ve lezzetlere alıştırmış olur! Bunun sonucunda nefis, lezzetleri elde etmek için çaba harcar ve bu çaba da onu gü-naha sokar. Dolayısıyla onlar ümmetin en kötüleridirler; çünkü buğdayın özü, onları birtakım şeylere zorlar ki bunlar günahlardır. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Ümmetimin en kötüleri, çeşit çeşit yiyecekler yemek suretiyle vücutlarını semizletenleridir. Bunların çeşit çeşit yiyecekler yemekten ve çok çeşitli elbiseler giymekten başka gayeleri yoktur. Konuştuklarında da avurtlarını yırtarcasına bağırıp çağırırlar.36
Allah Teâlâ, Hz. Musa’ya şöyle vahyetmistir: ‘Kabre gireceğini düşün! Bu seni şehvetlerin birçoğundan alıkoyacaktır’.
Selef-i sâlihîn yemeklerin lezzetini tadmaktan ve nefsi bunlara alıştırmaktan sakınma hususunda çok titiz davranırlardı. Selef boyle yapmayı şekâvet alâmeti, Allah Teâlâ’nın kulunu böyle yap-maktan alıkoymasını da saadetin zirvesi olarak görmekteydi.
Vehb b. Münebbih şöyle anlatır: “Dördüncü gökte karşılaşan iki melekten biri diğerine ‘Nereden geliyorsun?” diye sorar, ikinci melek ‘Filan yahudinin (Allah’ın laneti onun üzerine olsun) canı balık yemek istemişti. Ben de denizden balığı sürmekle emrolundum. Şimdi oradan geliyorum’ cevabını verir. Bunun üzerine soru soran melek ‘Ben de filan âbidin canının çektiği zeytinyağını dökmekle emrolundum’ der”.
Bu kıssa, şehvetlerin sebeplerinin kolaylaştırılmasının hayır alâmetlerinden olmadığına dikkat çekmektedir. İşte bunun içindir ki Hz. Ömer, soğuk bal şerbetini içmekten kaçınarak ‘Bunun hesabını benden uzaklaştırınız!’ buyurmuştur. Bu bakımdan Allah için, şehvet ve zevklerin terki hususunda nefse muhalefet etmekten daha büyük bir ibâdet yapılmış değildir. Bunu Nefsin Riyazeti kitabında da zikretmiştik.
Nâfî şöyle anlatıyor: İbn Ömer (r.a) hastalanmıştı. Canı taze balık yemek istedi. Bunun üzerine çıkıp Medine-i Münevver’nin çarşılarında balık aradım; ama bulamadım. Aradan bir müddet geçtikten sonra bir yerde balığa rastladım ve bir buçuk dirhemlik balık aldım. Balığı ateşte kızartıp bir ekmekle birlikte İbn Ömer’e götürdüm. O esnada kapıya bir dilenci geldi. Bunun üzerine İbn Ömer, hizmetçisine “Balığı ekmeğe sar ve şu dilenciye ver!’ dedi. Hizmetçi ‘Allah senden razı olsun! Bunca günden beri canın balık istiyor. Onu zor bulduk. Bulduğumuz zaman da bir buçuk dirheme satın aldık. Dilenciye balığı değil de parasını verelim’ karşılığını verdi. İbn Ömer’se ‘Onu ekmeğe sar ve dilenciye ver!’ diye emretti. İbn Ömer’in bu emrinden sonra hizmetçi, dilenciye dönerek ‘Sana bir dirhem vereyim de bunu götürme, razı mısın?’ dedi. Dilenci de razı oldu. Bunun üzerine hizmetçi, dilenciye bir dirhem verdi. Kızartılmış balığı alarak geri getirdi ve İbn Ömer’in önüne bırakarak ‘Dilenciye bir dirhem vererek bunları kendisinden geri aldım!’ dedi. Bu söz üzerine İbn Ömer hizmetçiye şunları söyledi: ‘Balığı ekmeğe sar ve yine o dilenciye ver! Vermiş olduğun dirhemi de alma; çünkü ben Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu işittim:
Canının çektiği herhangi bir şey hususunda başkasını nefsine tercih eden kimseyi Allah Teâlâ affeyler.37
Açlık köpeğini (şehveti) bir ekmek ve bir testi berrak su ile yola getirdiğin zaman, dünya içindekilerle birlikte helâk olsa dahi perva etmezsin!38
Hz. Peygamber bu hadîsiyle yemekten maksadın açlığın ve susuzluğun elemini gidermek ve zararlarını defetmek olup, dünya lezzetlerini tatmak olmadığına işaret etmektedir.
Yezid b. Ebî Süfyan’ın (Muaviye’den önce Şam valisiydi) çeşit çeşit yemekler yediğini haber alan Hz. Ömer, kölesine ‘Yezid akşam sofrasını hazırlattığında gel bana haber ver!’ dedi. Köle haber verdiğinde. Hz. Ömer Yezid’in yanına girdi. Sofraya önce tirid getirildi. Hz. Ömer, Yezid’le birlikte bundan yedi. Sonra kızartılmış et getirildi. Yezid elini ete uzattığında Hz. Ömer onun bileğinden tutarak ‘Ey Ebu Süfyan’ın oğlu Yezidî Allah’tan kork Allah’tan! Yemekten sonra yemek olur mu? Ömer’in nefsini kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki eğer selefin sünnetinden aynlırsanız, bu ayrılık sizi O’nun yolundan da saptırır’ buyurdu.
Yesar b, Umeyr şöyle diyor: ‘Hz. Ömer için ne zaman un elemişsem bunu mutlaka ondan habersiz yapmışımdır’,
Utbet’ül-Gulâm, ununu bizzat kendisi hamur yapar ve sonra da bunu güneşte kuruturdu. Bundan yediğindeyse ‘Âhiretin o güzel kebapları ve yemekleri hazırlanana kadar bir parça (kuru) ekmekle az bir tuz kâfidir’ derdi. Yine o su testisini, bütün gün güneş altında kalmış bir küpe daldırarak doldururdu. Cariyesi kendisine ‘Ey Utbe! Ununu bana versen de sana ekmek yapsam, suyunu soğutsam olmaz mı?’ dediğindeyse ‘Ey cariye! Ben açlık köpeğini (şehveti) kendimden uzaklaştırdım’ karşılığını verirdi.
Şakîk b. İbrahim şöyle anlatıyor: Bir gün Mekke’nin Leyl çarşısında, Hz. Peygamber’in doğduğu evin civarında İbrahim b. Edhem’e rastladım. Kendisi yolun kenarına oturmuş ağlıyordu. Gidip yannına oturdum ve ‘Ey Ebu İshak! Niçin ağlıyorsun?’ diye sordum. ‘Hayırdır!’ karşılığını verdi. Ben ısrar edince de ‘Ey Şakîk! Ayıbımı örteceğine dair bana söz verir misin?)’ dedi. Ben de ‘Ey kardeşim! İstediğini söyle! (İfşâ etmem)’ dedim. Bunun üzerine şunları söyledi: “Nefsim otuz seneden beri yayla çorbası istemekteydi. Ben de dün geceye kadar onu bu isteğinden alıkoydum. Dün akşamsa oturuyordum, bir ara uyku bastırdı. Bu sırada bir genç gördüm. Elinde yeşil bir tabak vardı; tabaktan buğular yükseliyor ve yayla çorbası kokusu geliyordu. Bunun üzerine bütün gayretimle ondan uzaklaştım. Gençse bana yaklaşarak ‘Ey İbrahim! Ye!’ dedi. ‘Hayır yemem; çünkü ben onu Allah için terkettim’. dedim. Genç ‘Allah Teâlâ bunu sana yedirir. Ye!’ diye üsteledi. Bu ısrar karşısında ağlamaya başladım. Fakat o tekrar ve ısrarla ‘Allah sana rahmet eylesin, ye!’ dedi. Bunun üzerine ona ‘Biz midemize ancak nereden geldiğini bildiğimiz yiyecekleri almakla emrolunduk’ dedim. O da bana şunları söyledi: “Allah sana afiyet versin, ye! Bu bana verildi ve ‘Ey Hızır! Bunu götür! İbrahim b. Edhem’in nefsine .yedir; çünkü Allah Teâlâ ona uzun zamandır nefsini isteğinden alıkoyma hususunda göstermiş olduğu sabırdan dolayı merhamet etmiştir’ denildi. Ey İbrahim! Ben meleklerin ‘Kendisine birşey verildiğinde almayan kimse sonunda isteyecek, fakat bu kez de verilmeyecektir!’ dediklerini duydum”. Bu ısrar karşısında ‘(Ey Hızır)! Eğer durum böyle ise, ben senin huzurunda Allah ile yapacağım akid için bulunmaktayım’ dedim. Sonra dönüp baktığımda Hızır’ın yanında başka bir gencin durmakta olduğunu gördüm. Bu yeni genç, Hızır’a birşey uzatarak ‘Ey Hızır! Sen İbrahim’in ağzına lokmaları koy!’ dedi. Bu söz üzerine, hapşırıp uyanıncaya kadar Hızır ağzıma lokmaları koymaya devam etti. Uyandığımda tadı hâlâ damağımda idi.
Şakîk şöyle anlatıyor: “Birgün İbrahim b. Edhem’e ‘Bana avucunu göster!’ dedim. Avucunu gösterdiğinde de onu tutup öptüm ve ‘Ey şehvetleri aç olanları -dürüst bir şekilde şehvetlerinin gereğinden çekildikleri zaman- doyuran Allah! Ey kalplerde yakîn nurunu parlatan Allah! Ey kalplere, muhabbeti ile şifa bahşeden Allah! Acaba Şakîk’in de senin yanında bir kıymeti var mıdır?’ dedim. Sonra da İbrahim’in avucunu göklere doğru kaldırarak şunları söyledim: ‘Şu avucun ve sahibinin, nezdindeki kıymetinin hürmetine, -her ne kadar müstehak değilse de- senin faziletine, ihsanına ve rahmetine muhtaç olan şu kuluna (bana) ihsanda bulun!’ Sonra İbrahim yerinden kalktı. Kâbe’ye kadar birlikte yürüdük”.
Rivâyet edildiğine göre Malik b. Dinar, iştahı çektiği halde tam kırk sene süt içmemiştir. Birgün kendisine yaş hurma hediye edildi. Arkadaşlarına ‘Siz yeyiniz; ben tam kırk seneden beri yaş hurma yemedim’ dedi.
Ahmed b. Ebu’l-Havarî şöyle anlatıyor: “Ebu Süleyman Dârânî’nin canı tuzlu, sıcak ekmek yemek istemişti. Kendisine böyle bir ekmek götürdüğümde ondan bir lokma aldı. Sonra bunu atarak ağlamaya başladı ve ‘Uzun sûre mücâhededen sonra hemen şehvetime yapıştım. Ey şekâvetim (bedbahtlığım) hazır ol; zira zamanın gelmiştir. Ey Allahım! Ben bu yaptığımdan tevbe ettim. Bundan dolayı beni affeyle!’ dedi. Bu olaydan sonra onun ölünceye kadar tuz yediğini görmedim”.
Mâlik b. Deygam şöyle anlatıyor: “Birgün Basra çarşısından geçiyordum. Sebzelere bakan nefsim bana ‘Keşke, bu gece bu sebzelerden bana yedirsen’ dedi. Bunun üzerine kırk gece sebze yemeyeceğime dair yemin ettim”.
Mâlik b. Dinar Basra’da elli sene kaldı. Bu zaman zarfında Basra ahalisinin ne yaş ve ne de kuru bir tek hurmasını yemedi. Birgün çıkıp şöyle dedi: ‘Ey Basralılar! İçinizde elli sene yaşadım. Bu arada ne yaş ve ne de kuru bir tek hurmanızı yemedim. Bu bakımdan benden eksilen sizi artırmadı; sizden artan da beni ek-siltmedi. Elli seneden beri dünyayı boşamışımdır. Nefsim kırk seneden beri süt istemektedir. Yemin ederim ki Allah’a kavuşuncaya kadar da ona süt içirmeyeceğim’.
Hammad b. Ebî Hanife şöyle anlatıyor: “Bir keresinde Davud Tâî’nin evine gitmiştim. Kapı kapalıydı ve içerden ses geliyordu. Dinlediğimde Davud’un şöyle dediğini duydum: ‘Ey nefsim! Havuç istedin, sana yedirdim. Sonra hurma istedin. Yemin ederim ki artık sana ebediyyen hurma yedirmeyeceğim’. Bu sözlerden sonra selâm vererek içeri girdim. Kendisi tek başına oturuyordu”.
Ebu Hâzım (Seleme b. Dinar) birgün çarşıdan geçerken bir meyve görüp canı çekti. Bunun üzerine oğluna ‘Şu dalından koparılmış ve ambalajlanmış meyveden bize biraz al! İnşaallah dalından kopmayan ve hiç kimseye yasaklanmayan meyvelere de kavuşuruz’ dedi. Oğlu meyveden alıp kendisine getirdiği zaman nefsine şöyle hitab etti: ‘Ey nefis! Beni aldattın. Dolayısıyla o meyveye baktım ve ondan iştahım çekti. Onu satın alıncaya kadar da bana galebe çaldın. Allah’a yemin ederim ki onu tadamayacaksın!’ Sonra o meyveyi fakir yetimlere gönderdi.
Musa el-Eşec şöyle demiştir: ‘Yirmi seneden beri nefsim öğütülmüş tuz istemektedir’.
Ahmed b. Halife ise ‘Nefsim yirmi seneden beri istekli olduğu halde benden kana kana su içmekten başka birşey istememiştir. Buna rağmen ona kana kana su içirmedim’ demiştir.
Utbet’ul-Gulam’ın canı tam yedi sene et yemeyi arzuladı. Yedi seneden sonra kendi kendisine ‘Yedi seneden beri her sene nefsimi bir sonraki seneye havale etmeye utanır oldum’ diyerek bir parça et satın aldı. Bunu kızartıp bir ekmeğin içerisine koydu. Tam o sırada bir çocuğa rastladı. Ona ‘Sen ölen falan adamın oğlu değil misin?’ diye sordu. Çocuğun ‘Evet! Ben onun oğluyum’ demesi üzerine de eti ona verdi. Bu olayı anlatan Utbet’ul-Gulâm sonunda hüngür hüngür ağlamaya başlayarak şu ayet-i celîleyi okumuştur:
‘Yoksula, yetime, esire sevdikleri yemekleri yedirirler’. (İnsan/8) Bu olaydan sonra, Utbet’ul-Gulâm bir daha et yememiştir.
Utbet’ul-Gulâm’ın canı, uzun seneler hurma yemek istedi. Birgün bir kıratlık hurma satın aldı ve bunu iftar için akşama kadar bekletmeye karar verdi. Bu arada şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Öyle ki dünya kapkaranlık kesildi. Halk dehşete kapıldı. Bunun üzerine Utbet’ul-Gulâm kendi nefsine şöyle dedi. ‘Bu, dünyayı kasıp kavuran rüzgar, sana karşı gösterdiğim cüretten ve aldığım o bir kıratlık hurmadan ileri geliyor! Kanaatime göre bütün insanlar senin günahından dolayı cezalandırılmaktadır. O halde andolsun ki bu hurmadan tadmayacaksın’.
Dâvud et-Tâî, yarım fülüslük sebze ile bir fülüslük sirke satın aldığı bir günün gecesinde kendi kendisine ‘Ey Dâvud! Yazıklar olsun sana! Kıyamet gününde senin hesabın çok uzun olacaktır’ deyip durdu. O günden sonra da sadece katıksız ekmek yedi.
Utbet’ul-Gulâm birgün Abdülvahid b. Zeyd’e ‘Filan adam kendisini o şekilde vasıflandırıyor ki ben bu vasıfları kendi nefsimde göremiyorum’ dedi. Abdülvahid de ona ‘Çünkü sen ekmeğinle birlikte hurma da yiyorsun. O ise yavan ekmekle yetiniyor’ karşılığını verdi. Utbet’ul-Gulâm ‘Eğer ekmekle birlikte yediğim hurmayı terkedersem o mertebeye erişebilir miyim?’ dediğinde de Abdülvahid ‘Evet! Hatta daha ilerisini de elde edebilirsin’ cevabını verdi. Bu söz üzerine Utbet’ul-Gulâm hüngür hüngür ağlamaya başladı. Arkadaşlarından birinin ona ‘Allah seni ağlatmasın! Hurmayı terkedeceğin için mi ağlıyorsun?’ demesi üzerine de Abdülvahid şöyle dedi: ‘Utbe’yi kendi haline bırakın; çünkü nefsi onun birşeyi terketme hususundaki azminin kuvvetini daha önceden bilmektedir. O herhangi birşeyi bir defa terketti mi artık bir daha ona dönmez’.
Câfer b. Nasr39 şöyle anlatıyor: Cüneyd Bağdâdî, bana kendisi için vezir inciri satın almamı emretti. İstediği inciri satın aldım. İftar vaktinde bunlardan birini ağzına aldı. Sonra da çıkarıp atarak ağlamaya başladı ve bana ‘Al bunları götür!’ dedi. Kendisine ‘Niçin yemiyorsun?’ diye sorunca da şöyle dedi: “Gaibden bir ses bana ‘Utanmıyor musun? Hani incir yemeyi benim hatırım için bırakmıştın. Şimdi ise sözünden cayıp yemeye yelleniyorsun!’ diye seslendi”.
Sâlih el-Murrî şöyle anlatıyor: Birgün Atâ es-Sülemi’ye ‘Eğer geri çevirmezsen sana bir ikramda bulunacağım’ dedim. O da kabul etti. Bunun üzerine oğlumla kendisine kavut, yağ ve baldan yapılmış bir şerbet gönderdim; oğluma da ‘Bu şerbeti içinceye kadar onun yanından ayrılma!’ diye tembihledim. Ertesi gün de yine aynı şerbetten gönderdim. Fakat bu sefer geri çevirdi, içmedi. Ben de kendisini kınayarak ‘Sübhânallah! Sen nasıl olur da benim ikramımı geri çevirirsin?’ dedim. Gerçekten kırıldığımı anlayınca bana şöyle dedi: ‘Sakın bu yaptığım seni üzmesin! İnan ki böyle bir şerbeti hayatımda ilk defa içiyorum. Nefsimi ikinci defa içmesi için zorladıysam da olmadı. Her içmek istediğimde aklıma şu ayet-i celîle geldiğinden yapamadım:
Onu yutmaya çalışır; fakat boğazından geçiremez. Her taraftan kendisine ölüm geldiği halde yine ölemez. Bunun arkasından da şiddetli ve ağır bir azab (cehennemde ebedî kalış) vardır.
(İbrahim/17)
Bunun üzerine ağlayarak kalbimden şöyle dedim: ‘Sen bir vadide, bizse ayrı bir vadide bulunuyoruz’.
Sırrî es-Sakatî şöyle demiştir: ‘Otuz seneden beri nefsim benden pekmeze batırılmış havuç istemektedir. Hâlâ da onun bu isteğini yerine getirmiş değilim’.
Ebubekir Celâ (veya Cilâ) şöyle demiştir: “Ben bir kişi tanıyorum ki nefsi kendisine ‘Ben on gün senin emrini dinleyip açlık çekeyim; sen de bu on günden sonra bana canımın çektiği birşeyi yedir’ demekte; o ise nefsine ‘Ben senden on gün aç kalmanı değil, açlık çektiğinde isteyeceğin şeyi terketmeni istiyorum!’ karşılığını vermektedir”.
Bir âbid, bazı arkadaşlarını davet ederek onlara ekmek ikram etti. Arkadaşlarından biri seçmek için ekmekleri evirip çevirmeye başladı. Bunu gören âbid, bu arkadaşına ‘Yavaş ol! Ne yapıyorsun?’ diye çıkıştı ve devamla şunları söyledi: ‘Beğenmediğin ekmekte ne kadar hikmet bulunduğunu ve onun bu hale gelmesi için kaç kişinin çalıştığını biliyor musun? Suyu (yağmuru) getiren bulut, buğdayı bitiren toprak, sulayan su, rüzgar, toprak, çalıştırılan hayvanlar ve (çalışan) insanlar; bunların hepsi ekmeği bu hâle getirmek için çalışmışlardır. Bütün bunlardan sonra sen hâlâ onu evirip çeviriyor, beğenmiyorsun’.
Bir haberde geçtiğine göre ekmek, sofraya gelinceye kadar otuzaltı sanatçının elinden geçer ki bunların ilki Mikâil’dir. Mikâil, yağmuru rahmet hazinelerinden ölçülü olarak göndermekle görevlidir. Sonra bulutları sevk ve idare eden meleklerle güneş, ay, felekler, hava melekleri ve yeryüzündeki hayvanlar gelir, En sonuncusu ise fırıncıdır.
Eğer Allah’ın bunca nimetim teker teker saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Gerçekten insan çok zâlim ve çok nankördür.
(İbrahim/34)
Seleften biri şöyle anlatıyor: Kasım Cûî’ye40 ‘Zühd nedir?’ diye sordum. O da bana Peki sen zühd hakkında neler duydun?’ diye sordu. Kendisine zühd hakkında duymuş olduğum şeyleri söylediğimde sustu. ‘Sen ne dersin?’ diye ısrar etmem üzerine de şunları söyledi: ‘Bilmiş ol ki mide, kulun dünyasıdır. Bu bakımdan kul midesinin ne kadarına sahip ise, zühdün de o kadarını elinde bulunduruyor demektir. Diğer taraftan midesi onun ne kadarını tasarrufu altına almışsa, dünya da o nisbette kendisine hâkim sayılır’.
Bişr el-Hafî hastalanmıştı; meşhur doktor Abdurrahman’a gidip uygun yiyecekleri sordu. Bunun üzerine Abdurrahman kendisine şöyle dedi:
-Sen benden ilâç istiyorsun. Fakat söylersem kabul etmez-sin.
-Söyle bakalım neymiş?
-Sekencebin (sirke ve baldan yapılan bir macundur) ilâcını içecek; ayva emeceksin. Ondan sonra da izfidbac yiyeceksin.
-Acaba sekencebinden daha hafif ve onun yerini tutacak bir macun biliyor musun?
-Hayır!
-O halde ben söyleyeyim.
-Nedir?
-Sirke ile hindiba… Ey doktor! Ayvanın yerini tutacak ve ondan daha hafif birşey biliyor musun?
-Hayır!
-Ben biliyorum!
-Nedir?
-Harnub-i Şami (Keçiboynuzu)… Peki izfidbacdan daha hafif ve onun yerini tutacak birşey biliyor musun?

-Hayır!
-Ben biliyorum!
-Nedir?
-İnek yağı ile kavrulmuş nohut unu…
-Sen tıb ilmini benden daha iyi biliyorsun. O halde benden ne soruyorsun?
Bütün bu anlattıklarımızdan anlaşılmıştır ki bahsi geçen kimseler, nefsin şehvetlerinden tıkabasa yeyip midelerini doldurmaktan kaçınmışlardır. Bunu da zikrettiğimiz faydaları temin için yapmışlardır. Ancak bu durum daimi değil bazı vakitlerde olmuştur; çünkü bu kişiler her vakit helâli elde edemezlerdi. Bundan dolayı da zaruri miktarla yetinmişlerdir. Şehvetler ise, zaruri miktara dahil değildir.
Ebu Süleyman Dârânî şöyle demiştir: Tuz şehvettir; çünkü yavan ekmekten fazladır. Ekmeğin dışındaki şeyler şehvete dahildir’. (Bu bakımdan böyle şeyler ancak helâlden olursa alınır). Bu hâl takvânın en son haddidir. O halde buna gücü yetmeyen kimse nefsinden gafil olmamalı ve ulu orta şehvetlere dalmamalıdır. Kişinin her bulduğunu yemesi ve nefsinin her isteğini yerine ge-tirmesi, israf olarak yeter de artar bile. Bu bakımdan kişinin devamlı olarak et yememesi en uygunudur. Nitekim Hz. Ali şöyle demiştir: ‘Kırk gün et yemeyenin ahlâkı ve çehresi kötüleşir (bozulur); kırk gün üst üste et yemeye devam edenin de kalbi katılaşır!’
‘Et, devamlı yiyenlerde tıpkı şarap gibi alışkanlık yapar’ denilmiştir. Aç olduğu halde helâliyle cinsî münâsebette bulunmak isteyen kimsenin, her iki (yeme ve cinsî münâsebette bulunma) isteğini de yerine getirmek suretiyle nefsini takviye etmesi doğru değildir; çünkü nefis, çoğu zaman daha fazla cinsî ilişkide bulunmak için yemeyi arzulamaktadır! Tok olarak uyumamak müstehabdır. Böyle yapıldığı takdirde iki gaflet bir araya getirilmiş olur. Dolayısıyla insan gevşekliğe alışır ve kalbi de bundan dolayı katılaşır. O halde karnı tok olan kimse ya namaz kılmalı veya oturup Allah’ı anmalıdır; çünkü bu, nimetin şükrünü eda etmeye en yakın olan durumdur. Bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
Yediklerinizi zikir yapmak ve namaz kılmakla eritiniz. Tok karnına da uyumayınız ki kalbiniz katılaşmasın!41
Yemeği hazmetmek için en azından dört rek’at namaz kılmalı veya yüz tesbih çekmeli ya da yemeğin akabinde Kur’an’dan bir cüz okumalıdır.
Süfyân es-Sevrî doyasıya yediği gün namaz üzerine namaz kılar ve vaktini zikirle geçirirdi. Kendisi şöyle derdi: ‘Siyah köleyi doyur ve sonra da çalıştırmak sûretiyle yorgun düşür!’ Başka bir zaman da şöyle demiştir: ‘Merkebi doyur; arkasından da çalıştırmak sûretiyle yorgun düşür’.
Canı, yemekle birlikte güzel bir meyve isteyen kimse, ekmeği bırakıp onun yerine canının çektiği meyveyi yemelidir ki o şey kendisine azık olsun, çerez olmasın! Böylece de nefsi için âdet ile şehveti biraraya getirmemiş olur.
Sehl et-Tüsterî, elinde ekmekle hurma bulunan İbn Sâlim’e42 şöyle demiştir: ‘Önce hurmayı ye! Eğer bu, ihtiyacına kâfi gelirse ne âlâ! Aksi takdirde ondan sonra ihtiyacın kadar ekmek yersin’.
Farklı iki yemeğe sahip olan kimse önce lezzetli olandan başlamalıdır; çünkü lezzetli bir yemekten sonra gelen kaba bir yemek, artık iştahı çekmez. Kaba yemeği önce yiyen kimse ise lezzetli yemeği açlıktan değil, lezzetinden dolayı yer.
Bazı zâtlar arkadaşlarına şöyle derlerdi: “(Nefsin zaruri gıdadan başka istediği şeyleri) yemeyiniz. Yeseniz bile aramayınız. Eğer ararsanız sevmeyiniz. Ekmeğin bazı çeşitlerini aramak şehvettir”.
İbn Ömer şöyle diyor: ‘Irak’da bize ekmekten daha sevimli gelen bir meyve yoktu’. Dikkat edilirse görülür ki İbn Ömer, ekmeği meyve yerine koymaktadır. Kısacası nefsi, mübah şehvetlerde ve her durumda o şehvetlerin peşinde gitmek hususunda ihmal etmeye yol (ruhsat) yoktur. Kul, şehvetinden ne kadarını elde ederse, kıyamet gününde ona ‘Sen zevkleri dünya hayatında yaşamış ve hayatını onunla geçirmişsin’ denilmesinden korkulur. Kişi âhiret zevklerinden ve nimetlerinden, nefsiyle mücâhede edip şehvetleri terkettiği nisbette yararlanır.
Basra ahalisinden bir zât şöyle buyurmuştur: ‘Nefsim benden pirinç unundan yapılmış ekmekle balık isteyip durmaktadır. Ben de onun bu isteğini yerine getirmedim. Onun isteği şiddetlendikçe benim de mücâhedem şiddetlendi. Bu durum tam yirmi senedir böyle devam ediyor’.
Bu zatın ölümünden sonra âriflerden biri onu rüyasında görür ve ‘Allah Teâlâ sana nasıl davrandı?’ diye sorar. O da şöyle cevap verir: Allah Teâlâ’nm bana ihsan etmiş olduğu nimet ve ikramları kelimelerle anlatamam. Fakat şu kadarını söyleyeyim ki Allah Teâlâ bana ilk olarak pirinç ekmeği ile balık ikram ederek şöyle buyurdu: “İşte bugün hesapsız ve sorgusuz olarak nefsinin dünya-daki arzusunu yerine getir!”
Yeyin, için! Afiyet olsun! (Dünyadaki) geçmiş günlerde yaptığınız sâlih amellere karşılık olarak…
(Hâkka/24)
Zira onlar dünyada iken şehvetleri terketmişlerdi. Bu sırra binaendir ki Ebu Süleyman Dârânî şöyle demiştir: ‘Şehvetlerden birini terketmek, kalp için bir sene oruç tutup ibâdet etmekten daha yararlıdır’. Allah Teâlâ bizi kendisini razı edecek ameller işlemeye muvaffak eylesinKAYNAK:http://www.muhabbetfedaileri.com/kuran-%C4%B1-kerim-iman-hakikatleri-namaz-oru%C3%A7-hac-zekat-ve-f%C4%B1k%C4%B1h/8235-riyazet-nedir-ve-nas%C4%B1l-yap%C4%B1l%C4%B1r/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...