Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

11 Eylül 2013 Çarşamba

Rabbize arzuhalimizi Yazıyoruz

  
            Selamun aleyküm Rabbim.Sen her şeyden evvel övülmeye layık biricik Rabbimizsin.Sen bizim yaratıcımız bizi yoktan var edensin.Karanlıklar içinde bir hiç iken değer verip bizi dünya da Halk eden Mevlamızsın.Rabbim sana yeterince kulluk yapamamanın sıkıntısı içindeyim.Rabbim beni affet bana acı bana merhamet et.Rabbim sana layık kul olamadım sana en içten ve canı gönülden yalvarıyorum beni affet ve bana Rahmet et bana verdiğin değeri ben ben anlayamadım ben senden çoğu zaman gafil kaldım çoğu zaman senin gördüğünü bildiğim halde utanmadan ve hayasızca günah işlemeye devam ettim.

          Sen benim mabudumsun senden başka İlah tanımadım içimden geçenleri bir tek sen bilirsin .İşlediğim günahlarımı affet günahlarımı sen ört .Keşke demeden önce affedilenden olmamı sağla.Biliyorum senin rahmetin sonsuz.Bana herşeyi veren sensin alacakta sensin evim arabam en değerli eşyalarım çocuklarım hep senindir.Soranlara hep benimdir diyordum ama yanılmışım Rabbim onlar hepsi senin mülkün.Senin mülkünde ve senin verdiğin rızıklarla günah işledim beni affet beni affet beni affet .Bu satırları sana yazarken biliyorum ki bu güzel düşüncelerin aklıma gelmesini sen istedin sen arzu ettin.İyilik hep sendendir kötülük kendi nefsimdendir.Rabbim biz nefsimize zulmettik.Rabbim sensin bana kıymet veren sensin bütün isteklerime cevap veren.İstediğimde hayırlı sebepleri etrafımda semah yaptıran sensin.Senin bildirdiğinin dışında ben hiç birşey bilmem.Bana dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle anneme babama çocuklarıma akrabalarıma bütün inanlara merhamet et.Rabbim dünyanın değişik yerlerinde müslüman kardeşlerimiz zulüm altında.Onlara yardım etmek gerekirken ben nefsime uyup rahat rahat uyuyorum bu kusurumu bağışla bana müslümanların acılarına ortak olmamı ve onların ahirette şikayetçi olmaması için bana yardım et. Bizlere acı düşmanlarımıza karşı bizleri muzaffer eyle.Ecdadımızın mirası Sana ve peygamberine sahip çıkan kullarından eyle.Rabbim sen sen herşeyi görüyorsun senden bir an bile gafil olmayan kullarından eyle.
       Senin dostluğunu kazanmayı nasip eyle.Yalan söylemeyi giybet etmeyi haram yemeyi harama bakmayı gizli açık işlediğim günahları benim üzerimden al. Rabbim.Rabbim senin huzuruna varacağım senin karşında duracağım o gün mutlak olacak senin yüzüne bakacak yüzüm olsun bana acı Rabbim günahlarımdan beni arındır bana dünyadayken senin şeriatına uyan ve senden gafil olmayan bir kul olmamı sağla kurduğum bu cümlelerdeki hatalarımı mazur gör Rabbim.Rabbim arzum seninle olabilmek üç günlük dünya hayatı bizi oyaladı bizi senden alıkoydu sana yeterince değer veremedim.Seni yeterince tanıyamadım.Sana yeterince tefekkür edemedim.Rabbim kalan hayatımda , kalbimin derinliklerinde ki sana karşı olan muhabbetimi arttır.Kalbimi senin nurunla doldur senden başka hiç bir şeyi ama hiç bir şeyi doldurma dünya sevgisini içimden sök at.Yanlız sana yönelt. Rabbim İsteğim ve arzum sensin.Amacım sensin .Dönüş sanadır.Çaresiz kaldığımda da sen yanımdaydın sevimcimde de yanımdaydın senden vefalı kimseyi bulamadım.Senden iyi arkadaş bulamadım senden baska iyi dost bulamadım senden başka içimi dökecek vefakar sevgili bulamadım.Beni benden daha iyi bilensin sen.Sen bana şekil verensin bana kıymet verensin Ben sana layık kul olamadım.Ben senden razıyım.
      Mülkünde utanmadan sıkılmadan edepsizce haya etmeden günah işledim.Sen yine bana yine acıdın günahlarımı itiraf ediyorum.Biliyorum ki gideceğim başka kapı yok .Senin kapına secde ediyorum bana acı bana acı bana acı Rabbim Mabudum Mevlam.Rahim olan Allahım sensin günahları affeden sensin kullarına acıyan sensin güzel duyguları veren iyi kötüyle çarpan onlara mana kazandıran sensin soğukla sıcağı yaratan onları bilmemizi sağlayan herşeyi çiftiyle Hikmetli Yaratan.Senden başka İlah olmadığını tastik eden.
       Bütün atom ve atom altı parçacıklarını nasıl bir araya getirdiğini ve tekrar dağıtıp bir araya getireceğine iman ettim.Kendimize alıştırdığımız elektronik parçacıklara istediğimizi yaptırıyoruz o atomlar senin erin senin istediğinde onlar hareket ediyor günü geldiğinde de onları bir araya getirip içtima alacak ip gibi sıraya düzecek sensin.Senin ölüleri nasıl dirilteceğine Hz.İbrahime verdiğin cevapta kendine alıştırdığın kuşları dağıt sonra sana çağır sana geri gelecektir Dediğinde Ölüleri nasıl dirilteceğini şimdi daha iyi anlıyorum. Senin ilmini herşeyde gördüm ve gördürttün.Sen bize kendini esmanla gizledin.Esmanı herşeyde görüpte görmemezlikten gelenlere yazıklar olsun .Kimi zaman sana çok kavuşmayı çok arzuladım.Yüzüm yok senin huzuruna varmaya. Çünkü kimi zamanda gafil olduğum günler oldu ona acırım.Senin huzurunda durmaya yüzüm yok gidecek bir yerimde yok çaresizim.Sabi bir bebeğin ağladığı gibi , senin dinini yaşayarak yaşlanmış mümin bir kulunun senin Rahmetini cezbettiği gibi sana yalvarıyorum.Bizler senin Varlığına muhtacız.Rabbimiz senin haz aldığın (bizim tabirinde aciz olduğumuz) , bizim yaptığımız ibadetleri senin istediğin gibi yapmaya bizleri muaffak kıl.Amin Amin Amin ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...