Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

1 Ocak 2013 Salı

Allah banamı sorduda beni yarattı

     Bu Mesele açıklığa kavuşmamışsa Allah insana  namazı emretmiş gibi değilde rica etmiş gibi davranabiliyor insan.Nefsin gözü miyoptur maalesef ahireti göremez.Küçükken insanın gözü kendi dar dünyasıdır oradan çıkamaz.Ben profesör olacağım dersin bazen.Matematik ağır konu er kişinin işidir herkes ona el sürmez der kimileri.Büyüdükten sonra daha dar dünyalar olduğunu görürüz.Bütün hayatı 50 cm sığdırmış mideler görürüz bütün hayatı 5 cm ağzına sığdırmış hayatlar görürüz.Böyle hayatları görmemizin sebebi de biz kainatta neden yaratıldık ,bizi yaratan nelere muktedir onları gördüğümüzdendir.Issız bir  adaya tekneyle getiriliyoruz, birilerini  tekneyle adadan ayrılırken o ıssız adaya  ayak basıyoruz.Adaya  ayak basıyoruz yer çekimi kuvveti var birilerinin eli değmiş olmalı  bize göre ayarlanmış.Kocaman hayvanlar  otla besleniyor, bizler  çeşitli meyve sebzenin ayrı ayrı lezzet barkotunu tanıyorum, birden anne dediğim insan çıkıyor süt çeşmesinden beni besliyor, para vermemişim onu almak için bir yere başvurmamışım.Baba gibi bir direk çıkıyor sapa sağlam bir insan hayatıma giriyor. Biraz daha büyüyorum merakım ve ilmim artıyor.Adada hiç çıkıntısız yuvarlaklar   cisimler görüyorum çevresini dolaşıyorum bu yuvarlak çevresinin çapına böldüğümde bana pi sayısını veriyor ,böyle bir tesadüfe kimsenin eli karışamaz imkansız bir desdi gaybi el tarafından müdahale edilme zaruriyeti vardır diyorum kendi kendime.
      Daha sonra odun kırıyorum harç yapıp ev yapmaya çalışıyorum.Sonra bir bilgi daha öğreniyorum  benim vücudumda bir trilyon  hücre olduğunu ve her bir hücrede de takriben  bir milyon atom olduğunu ve benim vücudumda mükemmel bir tasarrufta bulunduğunu öğreniyorum.Ben bile ev yapmayı haftalar ve aylar  içinde öğrenmeye çalışıyorken nasıl olurda vücudumda bu kadar hücre karanlıklar içinde bunları yapmayı nasıl yapıyor.Bakıyorum gözlerim görmeme yarıyor ,ağzım konuşmama yarıyor, burnum koklamaya yarıyor ,kulağım işitmeye yarıyor vb.. bakıyorum ve bu adada bir şeyleri sevmeye başlıyorum.Bakıyorum kalbime demek ki kalbim bana birşeyleri sevdiren ve o beni sevecek birini  olması zarurettir deme zarureti hissediyorum.Ben bu adaya nereden geldim düşünmeye ve adaya gelirken giderlerin  nereye gittiğini düşünmeye başlıyorum.
      Kainata niçin geldik.Cenabı Allah ben bilinmeyen bir hazineydim bilinmek istedim kainatı yarattım.Çünkü her cemal sahibi cemalini görmek ve  göstermek ister.(Cemal :Güzellik sahibi manasındadır) Bir ressam ve bir mimar düşünün bir sergi veya bir  eser yapıyor yaparken ayrı bir lezzet alıyor onu sergiliyor herkesin beğenisine sunuyor ondanda ayrı bir lezzet alıyor onu seyredenlerde ayrı bir lezzet alıyor.Cenabı hak kainatı yaratıyor ve seyrediyor kendisine layık bir şekilde  bizim tabirinde aciz olduğumuz bir lezzet alıyor, gayri nazarında bakıyor bizde ayrı seyrediyoruz bakıyoruz Cenabı Hak bundan da  tabirinde aciz olduğumuz bir lezzet alıyor.Mülk onundur mülkünde istediği gibi tasarruf eder.Ben evinize geliyorum musluklar şurda olacak, televizyonu şuraya taşıyacağım, oturma odam şurası olacak ,desem ne olur sen karışamazsın demezmisin. Çünkü mülk senin karışamam.Benim ben diyebilmem için ben olmam lazım ben kendime malik değilim ki ben onun mülküyüm onun dediğini yapmak zorundayım.Hiç bir şey de tesadüf yoktur.Mülk sahibi mülkünü istediği gibi donatmıştır herşey yerli yerindedir.
      Birde kainatta değişik dengeler görüyoruz bazı doğanları kör ,bacaksız, kolsuz ,biri fakir ,bir zengin niye diyemezsin mülk onun konulan yasalarda onun.Biz onun mülküne karişsak O Allah olurmuydu.
     Neden daha önce veya sonra yaratmadı diyebilirsiniz.Sınırlıyı sınırsıza benzetmeye Allah bize betzetmeye çalışıyoruz uyuyormu zaman nedir mekan nedir diyoruz.
    Kavlu belada  söz veriryoruz kimse hatırlamıyor anne karınını da hatırlamıyoruz bu onu inkar etmeye sebep değildir.Cenabı Allah kainatta bir kısmını gösteriyor bir kısmını göstermiyor imtihanın sırrı açığa çıkmasın.
     Kainattaki herşey Allahın isim ve sıfalarıyla donatılmış , renklendirilmiş ve onların tecellisidirler.Bir kısım görebilirken bir kısmı göremiyor.Çünkü bir kısmı enaniyetleriyle ve kibirleriyle Rabbinin tanımamakla  kendi desenini kendi çiziyor üstüne Rabbinin çizdiğinden eser kalmıyor kimileride enaniyet ve nefis  karıştırmadan öyle temiz ve pak duruyorlarki Rabbinin çizdiği resimleri enfes  bir şekilde yansıtabiliyor.
     İstemiyorsan ben dünyaya niye geldim diyorsan neye yaşıyorsan davanda sadıksan neye yaşıyorsun be kardeşim çek git denir artık sana ey kendine zülmeden insan.Selam ve dua ile.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...