Allah insanı nasıl korur?

Zünnu-i Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir :Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin kenarında dururken, bir de baktım ki, görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana doğru geliyor.

Bu sudan İçmek Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı,” bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: - “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”

Hiçbirinin haccı kabul edilmedi!

Ali bin Muvaffak hazretleri, Şam’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Zünnûn-ı Mısrî ve Abdullah bin Mübarek ile görüştü. 878 (H.265) senesi vefât etti... Abdullah bin Mübarek bir hac mevsiminde Mekke’de hac vazifelerini ifa ettikten sonra, Harem’de uyuyakalır

Kuran Sırları

Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18:65 numaralı Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Nefsin Mertebeleri

BİRİNCİ DAİRE: Nefs-i Emmare: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir. Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak, sokulmak ne mümkün!

YAHUDİLERİN MAYMUN OLMASI

Onlar, Davud Aleyhisselâm’ın zamanında "Eyle" denilen bir şehirde yaşıyorlardı. Eyle Medine ile Şam arasında bir yerde ve Kızıldenizin sahilinde bir yerdeydi. Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasak etti. Cumartesi günü olduğu zaman, denizde balık kalmaz, hepsi sahile gelirdi.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM

Öncelikle Hafıza tekniği konusunda size olağan üstü bir ip ucu.Sureler kolaydan zora doğru sıralanır. Bir sayfa alınarak 3′e bölünür. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberlenir ve sonrasında birleştirilerek tekrar yapılır.

Günahın Reçetesi

Büyük Mutasavvıf Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyordu. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüp

Ahir Zaman Bu Zaman Mı?

Ahir zamanın kendini hissettirdiği şu günlerde, Rabbimizin ikazlarını neden duymamazlıktan geliyoruz acaba? Nereye gidiyorsunuz? Nerede Muhammed ümmeti?

Şeytan İşi

Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Artan pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız.

Olgun İmana Kavuşma

MESCİD-İ Saadet'te Ashab-ı Kiram toplanmışlar, derin bir vecd ve huşu içinde Allah'ın Resûlünü dinlemekteydiler. Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimiz ise, Al-i İmrân sûresinden şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okuyordu:

Gönül Örtüsü Hayâ

Gönlün titremesidir hayâ. Gönül ki kurtulmuştur da ağırlıklarından, bir yaprak kadar incelmiştir. İşte o nazenin yapraktır müminin gönlü. Titrer bir günah, bir yanlış, bir aykırı hal gördüğünde.

KÂLU BELÂ

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”

AY'IN RESÛLULLAH (S.A.V)'A SELAM VERMESİ

Ebû Kubeys dağının altında duruyorduk.Ay doğu tarafından göründü.Yükselerek yukarı çıktı. Nûru bütün âlemi doldurmaya başladı.Göğün ortasında kâmil bir dolunay haline geldi...

16 Mayıs 2009 CumartesiFul EkranBüyük İslam İlmihali

Allah'ı c.c. Tanımak

Mucize
Allah dostları
Allah(c.c) İsimleri
Allah(c.c)ın Varlığının delilleri

Namaz Duaları
Namaz SureleriBir Sonraki Ders.....Namaz Dualarını Öğreniyorum
Namaz TespihatıBir Sonraki ders.....Namaz surelerini Öğreniyorum

GENÇLERE İSLAMİ KÜLTÜREL BİLGİLER


a. Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur. Kimdir bu kadınlar? b. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir ? c. Peygamber olmadığı halde, Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir ? d. Hz. Meryem, hangi Peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir ?
1. C E V A P L A R:
a. Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma. b. Hz. MERYEM. c. Hz.MERYEM. d. Hz. İSA’yı.
2. S O R U L A R:
a. Resülullah (s.a.v.) ile yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir ? b. Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı ? c. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir ? d. Hz. Sevde (r.anha) annemiz, Rasülullah (s.a.v.) ile kaç sene evli kaldı ?
2. C E V A P L A R:
a. Hz. HATİCE. b. Kırk yaşındaydı. c. Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir. d. Hz. SEVDE (r.anha), beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar.
3. S O R U L A R:
a. Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır. Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir. Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında, Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz ? b. Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı ? c. Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır ?
3. C E V A P L A R:
a. Hz. AİŞE (r.anha) validemiz. b. 53 yaşındaydı. c. 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.
4. S O R U L A R:
a. Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçları çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi ? b. Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ? c. Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi ? d. Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi ? e. Eş seçmede tercih unsuru nedir ? f. Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler ?
4. C E V A P L A R:
a. Gerekmez. Saç diplerini ıslatması yeterlidir. b. Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz. c. Evlenemez. d. Çıkamaz e. Dindarlık. f. Cennet’e.
5. S O R U L A R
a. Çocuğu örneklerden korumak neden önemlidir ? b. Küçük şeylere neden önem vermek gerekir ? c. Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği zaman anne ne yapmalıdır ? d. Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir ?
5. C E V A P L A R
a. Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir. Çocuk, iyiliğe de, fenalığa da örneklerin etkisiyle atılır. Hareket haline gelmiş bir eylem, çocuğun zihnine bir kıvılcım gibi sıçrar. Zararlı örnekler, çocuğun iyilii seçmesini engeller. Binbir olumsuz etki, kalbine zalim darbelerle iner. Her an karşısına çıkan sefil, iğrenç sahneler, onun zayıf zihnine, hayatın en doğal gereğiymiş gibi siner.
BİR ÇAĞRIŞIM, BİR HATIRLATMADIR ÖRNEK. KONUŞAN, EMREDEN, HÜKMEDEN BİR SESTİR. BU DUYULMAYAN SES: “BENİ İZLE, SEN DE BENİM GİBİ YAP !” DER...
Kötü örnekler bir kez yolu açarsa, tedbir çaresiz kalır.
b. Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür, kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur. Bir tek kırıcı sözle insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara alır içtenlik. Hassastır insan kalbi; dikkatli olunmazsa, bir gül bile incitir. Son anda dengeyi bozan, öfkeyi doğuran, olayı başlatan hep küçük şeylerdir.
c. HAYIR ! deyip, çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne.
d. Çocuğu zararlı örneklerin, özellikle olumsuz televizyon programlarının, ayıp tanımayan etkisinden korumak; çocuklara bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından kesitler göstererek, onları iyiye, erdeme yönlendirmek ; arkadaş seçiminde ona yardımcı olmak ; Allah’ın varlığını ve yüceliğini, ihsanını anlatmak, Peygamber’i sevdirmek ; “Helal” ve “haram” kavramlarıını vermek ; “sorumluluk” bilincini işletmek; Onları “Allah’a hizmete coşkusuyla bezemek.
6. S O R U L A R
a. Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir ? b. Gerçek yetim kimdir ? c. Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır ? d. Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir ? e. Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları gerekir ?
6. C E V A P L A R
a. 0-6 yaş dönemi. b. Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur. c. Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir. d. 7yaşında namaza alıştırılmaları, 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması gerekir.
7. S O R U L A R
a. Peygamberimizin (s.a.v.)’in kızı Hz. Fatıma’nın çehizi nelerdi ? b. Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler ? c. Hz. Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne karşılık almıştı ?
7. C E V A P L A R
a. Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas, bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi. b. Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi. c. “Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.”
8. S O R U L A R
a. Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi ? b. Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi ? c. Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir ? d. Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir ?
8. C E V A P L A R
a. İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun için de kocası kadını yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur.
Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir. Bu yüzden de kadın kocasının ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz. Kadının iddeti (bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca öldüğünde, nikah devam ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir.
b. Caiz değildir. c. Caiz değildir. d. Allah sabır ve ecir versin, hüküm Allah’ındır. Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle.
9. S O R U L A R
a. Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ? b. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler ? c. Telbiye ne demektir ? d. İhrama girdikten sonra söylenecek “telbiye”cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler? e. Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına sürünebilirmi ?
9. C E V A P L A R
a. Gidemez b. Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler. c. Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle là şerike leke lebbeyk. İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım. şerikin yoktur. Davetine içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir. Asla şerikin yoktur.” d. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle. e. Sürünemez.
10. S O R U L A R
a. Zekat kimlere verilir ? b. Zekat kimlere verilmez ? c. Zekatı kimlere vermek daha iyidir ? d. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır ? e. Paranın zekatı nasıl hesaplanır ?
10. C E V A P L A R
a. Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan garipler, cihada katılmak isteyen yoksul mücahitler. b. Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat verilmez. c. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra amcalara, halalara, sonra bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir. d. Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir. e. Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 561,3 gr. gümüş değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.
11. S O R U L A R
a . Kadın, kimlerin yanında bağını açabilir ? b. Yanında bağını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması, bir müslüman hanım için caiz midir ? c. Kadının örtünmesi Kur’an’da hangi ayetler emrediyor ? d. Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir ? e. Kadın kimin için süslenmelidir ? f. Kadının islami örtünüşü nasıldır ?
11. C E V A P L A R
a. Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin oğulları, kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında. b. Caiz değildir ? c. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler, Nur suresi 31. ayet. d. Haramdır. e. Kocası için. f. El, yüz ve topuklardan aşağısı hariç, tüm bedenin, hatlarının belli etmeyecek şekilde örtülmesidir.
12. S O R U L A R
a. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir ? b. Kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır ? c. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler ? d. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur ? e. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilirmi ? f. Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir ?
12. C E V A P L A R
a. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları, kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumalı, hayat sınavında yardımlaşmalar?. b. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve “hoşgeldin”le karşılaması, paketi varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması, yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi. c. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı olmaları. d. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir. e. Hayır. f. Caizdir.
13. S O R U L A R
a. Nişanlıların, yanlarında bir yakını olmadan, başbaşa kalmaları caiz midir ? b. Düğün gecesi def çalınabilir mi ? c. Rızası alınmadan bir genç kız evlendirilebilir mi ?
13. C E V A P L A R
a. Caiz değildir. b. Caizdir. c. İslam buna izin vermez.
14. S O R U L A R
a. “Ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada en çok düşünendir” sözünü kim söylemiştir ? b. Elinde kazma, kendisi için mezar kazmaya giden kimseye Hz. Ebubekir (r.a.) ne söylemiştir ? c. Kadının değerini ifade eden üç Hadis-i şerif söyleyiniz ? d. “Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ? e. Peygamberi sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz ? f. Hangi Hadis-i şerif, Cennet’e dilediği kapıdan girecek kadınları bildiriyor ? g. “Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim, fakat gam yemem, temiz bir çocuk doğurdum, dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum.” Bu sözleri kim, ne zaman söylemiştir ?
14. C E V AP L A R
a. Hz. Peygamber (s.a.v.) b. “Kabri kendine hazırlama, kendini kabre hazırla” c. “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.”, ”Cennet annelerin ayakları altındadır”, Dünya nimetlerinin en hayırlısı dindar kadındır. d. Ahzap suresi, 6 ayetin e. “Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.” f. Kadın, beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse cennet kapılarının dilediğinden girsin? g. Rasülullah’ın annesi Hz. AMİNE, vefatından önce söylemiştir.
15. S O R U L A R
a. Hz. Peygamber anıldığında ne yapılır ? b. Salavat getirmekle neyi ifade etmiş oluruz ? c. Sahabiler Peygamberimize sevgilerini nasıl dile getirirlerdi ? d. Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ? e. Peygamber’i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz.
15. C E V A P L A R
a. Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle “Allahümme salli alà Muhammed” denir. b. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e olan sevgi ve bağlılımız?. c. Her fırsatta O’na “Anam-babam sana feda olsun, ya Rasulullah” diyerek. d. Ahzab suresi, 6. ayetin. e. “Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimlive sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”
16. S O R U L A R
a. Sabah kalkınca okunacak dua ? b. Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır ? c. Gece yatağa girerken okunacak dua ? d. Camiye girildiğinde okunacak dua ?
16. C E V A P L A R
a. Elhamdüllahi’llezi Ahyànà B’de mà Emàtenà ve ileyhi’l-Ba’sü ve’n-Nüşür. Meal: (Hamdolsun bizi öldükten sonra dirilten Allah’a ! Öldükten sonra diriltmek O’na aittir.) b. Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve “Bismillahi Tevvekkeltu alellàhi, velà Havle velà Kuvvete illà Billah” duası okunur. Meal: (Allah’ın adıyla, Allah’a güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.) c. Bismike’llahümme Ahyà ve Emütu. Meal: (Allah’ım ! Senin adını anarak yaşar ve ölürüm.) d. Bismillahi vesselàtü vesselàmü alà Rasülillahi Allahümme iftah li Ebvàbe Rahmetik. Meal: (Allah’ın adıyla, salàt ve selàm Rasülulah’ın üzerine olsun. Allah’ım bana rahmet kapılarını aç.)


DİNİ SUALLER
Hasan Arıkan Hocaefendi'nin "Muhtasar İlmihal" isimli eserinden yararlanılmıştır.
1. Müslümanmısın? Elhamdülillah Müslümanım.
2. Müslümanım demenin manası nedir? Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
3. Ne zamandan beri Müslümansın? "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
4. "Bela" zamanı neye derler? Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
5. Rabbin kimdir? Allah
6. Seni kim yarattı? Allah
7. Sen kimin kulusun ? Allah'ın kuluyum.
8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin? Allah birdir derim.
9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
10. Bunun manası nedir? Sen söyleki ey Habibim Allah birdir, demektir.
11. Allah'ın varlığına akli delilin nedir? Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
12. Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir? Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
13. İman-ı yeis nedir? Firavun gibi ölürken iman etmektir.
14. Bu iman muteber midir? Değildir.
15. Tevbei yeis nedir? İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.
16. Bu tevbe muteber midir? Muteberdir.
17. Dinin hangi dindir? İslam dinidir.
18. Kitabın hangi kitaptır? Kur'an'dır.
19. Kıblen neresidir? Kabe-i Muazzamadır.
20. Kimin zürriyetindensin? Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
21. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.
22. Kimin ümmetindensin? Muhammed Aleyhisselamın.
23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.
24. Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
26. Peygamberimizin babasının adı nedir? Abdullah'tır.
27. Annesinin adı nedir? Amine'dir.
28. Süt annesinin adı nedir? Halîme Hatun'dur.
29. Dedesinin adı nedir? Abdülmüttaliptir.
30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşında.
31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı.
32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.
33. Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)'dir.
34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
35. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız? Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.
37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hz. Aişe (r.a)'dır.
38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
40. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
41. Peygamber kime denir? Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.
42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
43. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? Yirmisekiz.
44. İsimlerini sayarmısınız? Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti? Tarih Milâdî 571, Nisan ayının yirmisi; Fil Vak’asından elli veya elli beş gece sonra. Kamerî aylardan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğdu. Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632 vefat etti.
46. Melek nedir? Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
47. Dört büyük melek hangileridir? Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.
49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.
50. Mezhep kaçtır? İkidir.
51. Nelerdir? İtikatta mezhep, amelde mezhep.
52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir? İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.
53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir? Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
54. İtikatta mezhebin nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.
55. Amelde mezhebin nedir? Hanefi mezhebidir.
56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir? Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.
57. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir? Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.
58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir? Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.
59. İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir? Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.
60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız? Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.
61. Kaç tane kandil vardır, nelerdir? Beş tane kandil vardır.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir. Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir. Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir. Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.PRATİK BİLGİLER
001. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir? İmameyn 002. Tefhimül Kur’an tefsirinin yazarı kimdir? Mevdudi 003. Sabah olunca herkes neden farklı yönlere giderler? Dünyanın dengesi bozulmasın diye 004. Hilafet hangi yılda kaldırıldı? 1924 005. Namazda iftidah tekbirinin hükmü nedir? Farzdır 006. Kırgızistan’ın başkentinin adı nedir? Bişkek 007. Ağzında bal olan arının kuyruğunda ne var? İğne 008. Miraç kandili hangi aydadır? Recep 009. 405 yıl hiç durmadan Kur’an okunan yer neresidir? Topkapı Sarayı, Hırka-i Saadet dairesi 010. Rüzgar eken ne biçer? Fırtına biçer 011. Hz. Musa (a.s.)’ın kayınpederi kimdir? Hz. Şuayb (a.s.) 012. İlk vahiy nerede geldi? Hira Mağarasında 013. Namazda ilk tahiyyatta oturmanın hükmü nedir? Vaciptir 014. Moğolistan’ın başkentinin ismi nedir? Ulan Batur 015. Üzüm kime bakarak kararır? Üzüme 016. Hz. İbrahim (a.s.)’ın sünneti nedir? Sünnet olmaktır 017. İmam-ı Azamın tam adı nedir? Numan Bin Sabit 018. Hadimül Haremeyn lakabını kullanan halife kimdir? Yavuz Sultan Selim 019. Ölüsü olan bir gün ağlar. Delisi olan ...... ağlar? Hergün 020. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocukluğunda amcasıyla nereye yolculuk yaptı? Şam’a 021. İslamın beş şartından hangisinin vacibi yoktur? Kelime-i Şahadetin 022. Sudan’ın başkentinin adı nedir? Hartum 023. Pakistan’ın milli şairinin adı nedir? Muhammed İkbal 024. Ak akçe hangi günde gerekir? Kara günde gerekir 025. Celaleddin Rumi’nin halk dilindeki adı nedir? Mevlana 026. Ağaç kovuğunda şehit edilen peygamber kimdir? Hz. Zekeriyya (a.s.) 027. Çektikçe kısalan nedir? Sigara 028. Fas’tan İspanya’ya geçerek gemileri yakan kimdir? Tarık Bin Ziyad 029. Sabah ve öğle namazı arasında kılınan namaz nedir? Kuşluk namazı 030. Şili’nin başkentinin adı nedir? Sandiygo 031. Avustralya adasının en ünlü hayvanının adı nedir? Kanguru 032. Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal nedir? Süveyş kanalı 033. Babanın oğlunun kardeşi senin neyin olur? Kardeşi 034. Peygamberimizin mübarek cenazesini kim yıkadı? Hz. Ali (r.a.) 035. Kıbrıs hangi halife zamanında fethedildi? Hz. Osman 036. Yemen’in başkentinin adı nedir? Sana 037. Küçük abdest ile abdest arasındaki beklemeye ne denir? İstibra 038. Vatikan kilisesi 1982 yılında dünyanın döndüğünü kabul etmesiyle kimi temize çıkardı? Galile’yi 039. Bir sepet yumurtanın üçte biri 20’dir. Üçte ikisi kırılınca kaç yumurta kalır? 20 yumurta 040. 1.000.000 kaç rakamlıdır? 7 rakam 041. Şit (a.s.)’ın babası kimdir? Hz. Adem (a.s.) 042. Mısır’a hükümdar olan peygamberin adı nedir? Yusuf (a.s.) 043. Peygamberimiz ile evleneceğini rüyasında gören hanımı kimdir? Hz. Meryem 044. Oğlunun teyzesinin abisi hanımının nesi olur? Erkek kardeşi 045. Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir? Amr Bin As 046. Allah (c.c.)’ın hoşuna gitmeyen helal nedir? Talak (Boşanma) 047. Şaban ayının 15.gecesi hangi mübarek gecedir? Berat kandili 048. Haiti’nin başkenti nedir? Porto Prens 049. İnsanlığın ikinci babası olan peygamber kimdir? Hz. Nuh (a.s.) 050. Hangi şehrin mızıkacıları ünlüdür? Bremen 051. Peygamberimiz (s.a.v.)’in İstanbul’da yatan sahabesi kimdir? Ebu Eyyub El Ensari 052. İran’ı fetheden komutan sahabe kimdir? Sad Bin Ebi Vakkas 053. Tavuklar en çok neyi severler? Mısır 054. Hz. Yakup (a.s.)’ın lakabı nedir? İsrail 055. Bilerek kasıtlı bozulan oruca ne denir? Keffaret 056. Lübnan’ın başkenti nedir? Beyrut 057. Işık atomunun saniyede hızı nedir? 300.000 km 058. I. Dünya savaşında Almanya’ya müttefik müslüman ülke kimdir? Osmanlı 059. Yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın adı nedir? Akika 060. Rumeli hisarını hangi padişah yaptırmıştır? Fatih Sultan Mehmet 061. Deveye, inişi mi yoksa yokuşu mu seversin deyince ne cevap verir? Düz yolu 062. Söyleyeceğim söz ile bir atasözü yap? BAL 063. Pakistan’ın resmi dili nedir? Urduca 064. İki bacanağın hanımları birbirinin nesi olur? Kız kardeş (Bacı) 065. Önce müslüman sonra kafir olan kimseye ne denir? Mürtet 066. İspanya’nın başkenti nedir? Madrid 067. Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir? Sünnet 068. Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır? Yıldırım Beyazıt 069. Güzel gören ne düşünür? Güzel düşünür 070. İpeği ve şeftalisi ile meşhur şehrimiz hangisidir? Bursa 071. Öfke ile kalkan ne ile oturur? Zarar ile 072. Portekiz’in başkenti nedir? Lizbon 073. İki eltinin beyleri birbirinin nesi olur? Kardeşi 074. Miracın en büyük hediyesi nedir? 5 vakit namaz 075. İlk resul kimdir? Nuh (a.s.) 076. Ankara savaşı hangi padişahlar arasında yapılmıştır? Yıldırım ve Timurlek 077. Çeçenistan’ın kahraman ilk cumhurbaşkanı kimdir? Cevher Duduyev 078. Kayısı ile meşhur ilimiz hangisidir? Malatya 079. Türkiye’de saat 24 iken Almanya’da kaçtır? 23 080. Makedonya’nın başkenti nedir? Üsküp 081. Komşunun tavuğu komşuya ne gözükür? Kaz 082. Türkiye’nin kuzeyden en uç noktadaki şehri hangisidir? Sinop 083. İranlıların dili nedir? Farsça 084. At sahibine göre ne yapar? Kişner 085. Afyon ilimizin neyi meşhurdur? Kaymağı 086. Muharrem hicri yılın kaçıncı ayıdır? 1. 087. Romanya’nın başkenti neresidir? Bükreş 088. Uhut savaşı hicretin kaçıncı yılında olmuştur? 3. yılında 089. Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Basar ne demektir? Allah’ın görmesi 090. Şabandan önceki ay hangisidir? Recep 091. Bosna’da müslümanlara karşı çarpışmış olan lider kimdir? Fikret Abdiç 092. Dondurması ile meşhur şehrimiz hangisidir? Kahramanmaraş 093. Bakmakla iş öğrenilse idi kediler ne olurdu? Kasap 094. Macaristan’ın başkenti neresidir? Budapeşte 095. Mukim olan bir kimse için methin müddeti ne kadardır? 1 gün 096. Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Semi ne demektir? Allah’ın işitmesi 097. Vücuduna orantılı olarak en küçük kafalı kuş hangisidir? Deve kuşu 098. Kadir gecesi hangi aydadır? Ramazan 099. Bosna’da müslümanlarla çarpışan lider hangi bölgede çarpıştı? Bihaç 100. Gaziantep ilimizin neyi meşhurdur? Baklava 101. Bir çöplükte iki tane ne ötmez? Horoz 102. Bosna-Hersek’in başkenti nedir? Saray Bosna 103. Polonya’nın başkenti neresidir? Varşova 104. Bedir savaşı hicretin kaçıncı yılı olmuştur? 2. yılında 105. Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Tekvin ne demektir? Allah’ın yaratması 106. Ramazandan önceki ay hangisidir? Şaban 107. Çeçenistan’ın başkenti neresidir? Grozny 108. Ping-pongun diğer adı nedir? Masa topu 109. Ramazan hicri takvimin kaçıncı ayıdır? 9. 110. Hz. İsa (a.s.)’ın Kur’an’daki adı nedir? Mesih 111. Finlandiya’nın başkenti neresidir? Helsinki 112. Yolculuk esnasında mestin müddeti ne kadardır? 3 gün 113. Hz. Ebu Bekir Miladi kaç yılında vefat etti? 634 114. Biz başkasının ağzını neden büzemeyiz? Torba olmadığı için 115. Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir? Vacip 116. Horozlar öterler, eşekler ne yaparlar? Anırırlar 117. Bangladeş’in bayrağının renkleri nedir? Yeşil - Kırmızı 118. Kimin vücudunda daha fazla su vardır? Erkeğinmi? Kadınınmı? Erkeğin 119. T harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Hz. Talha 120. Tuzsuz deniz nerede bulunur? Haritada 121. Türkiye’de MGV’nin çocuklar için çıkardığı derginin adı nedir? Kıvılcım 122. Hacılar müzdelifede ne yaparlar? Vakfe yapar, taş toplarlar 123. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Merkür 124. Amerika ile Asya arasındaki okyanus hangisidir? Büyük okyanus 125. Müslüman olmadıkları halde, kalpleri İslam’a ısınması için ganimet verilenlere ne denir? Müellefe-i Kulup 126. Medyen kavmine kim peygamber olarak gönderildi? Hz. Şuayb (a.s.) 127. İnsan vücudundaki bütün damarların uzunluğu ne kadardır? 80.000km Dünyaya 2 tur atar 128. Türk Barış gücü Bosna’nın neresinde görevlendirildi? Zenitsa 129. Sabahleyin boş mideye en fazla kaç dilim ekmek yiyebilirsin? 1 dilim (sonra mide boş değil) 130. Hacıların en son yaptıkları veda tavafına ne denir? Sader tavafı 131. Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Plüton 132. Afrika, Asya ve Avustralya arasındaki okyanus hangisidir? Hint okyanusu 133. Biri 70kg diğeri 90kg iki kişi paraşütle atlıyor. Dünyaya ilk gelen insan kimdir? Hz. Adem 134. Müslümanların kadın-erkek ayrı oturmalarına ne ad verilir? Haremlik-Selamlık 135. Müçtehitlerin ayet ve hadislere dayanarak içtihat etmesine ne denir? İcma 136. Bir insan günde ne kadar tükürük üretir? 1,5 litre 137. 166 kere bir milyon kaç eder? 166 milyar 138. Suriye’de 1982 yılında müslümanların katledildiği şehir hangisidir? Hama 139. Hacılar Safa ile Merve arasında ne yapar? Say yapar 140. Güneşe üçüncü uzak gezegen hangisidir? Dünya 141. Avrupa ile Kuzey kutbu arasındaki deniz hangisidir? Kuzey Buz Denizi 142. Ad kavmine hangi peygamber gönderilmiştir? Hud (a.s.) 143. Ayın yarılma hadisesi hicretin kaçıncı yılında olmuştur? Hicretten 5 yıl önce 144. Ciğerin tam altında buluna organ hangisidir? Safra kesesi (öd) 145. Burun zarlarının gıcıklanmasından dolayı, elde olmayarak ağız ve burundan boşalan şiddetli ve sesli nefes nedir? Hapşırık veya Aksırık 146. Bir insan en çok hangi hırsızı sever? Kalbini çalan hırsızı 147. Hacda şeytan taşlama esnasında sıraya riayet etmek hükmü nedir? Sünnet 148. Merkür ile Dünya arasında hangi gezegen vardır? Venüs 149. Doğu Türkistan’a Çinliler ne isim vermektedir? Sinkiang 150. Hz. Salih (a.s.) Hangi kavme peygamber olarak gönderildi? Semut 151. Panama kanalı hangi okyanusları birbirine bağlar? Büyük ve Atlantik 152. Oksijence zengin olan kanın rengi nasıl olur? Açık renkli olur 153. Öğretmenle dişçi arasında nasıl bir fark vardır? Öğretmen ağzını kapat, dişçi aç der 154. Halk oylamasının diğer bir adı da nedir? Referandum 155. Müzdelife’de gecelemenin hükmü nedir? Sünnet 156. Venüs ile mars arasında hangi gezegen vardır? Dünya 157. Amerika, Avrupa ve Afrika arasında hangi okyanus vardır? Atlas okyanusu 158. İslam’da karşılık beklemeden borç para vermeye ne denir? Karzı Hasen 159. Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir? Mavi Balina 30m,130t 160. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Adabı Muaşeret 161. Vücuttaki kan basıncının diğer adı nedir? Tansiyon 162. Sınırlarındaki maden yüzünden savaşan iki Güney Amerika ülkeleri hangileridir? Ekvator ve Peru 163. Bir metre küpün içinde kaç litre su vardır? 1000 litre 164. Bir topun kaç yüzü vardır? İki; iç ve dış 165. Namazda fatihadan önce besmele çekmenin hükmü nedir? Sünnet 166. Köpekler havlar aslanlar ne yapar? Kükrerler 167. Suudi Arabistan’ın bayrağında ne yazısı var? Kelime-i Tevhit 168. Hangi kan gurubu herkesten kan alabilir? AB gurubu 169. “A” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Abdullah Bin Ömer 170. Avrupa şampiyonu olmuş en ünlü boksör kimdir? Cemal Kamacı 171. Zulmün karşıtı olan kelime nedir? Adalet 172. Yatsı namazı kaç rekattır?10 173. Kedi miyavlar at ne yapar? Kişner 174. Tunus’un bayrağının renkleri nedir? Kırmızı-Beyaz 175. Hangi kan gurubu herkese kan verebilir? 0 gurubu 176. “H” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Ebu Hureyre 177. Cebeli Rahme sözü size neyi hatırlatıyor? Arafat dağını 178. Uçağın bir diğer adı da nedir? Tayyare 179. Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir? Vacip 180. Kuşlar öterler, inekler ne yaparlar? Böğürürler 181. Libya’nın bayrağında hangi renkler vardır? Yeşil 182. “Z” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz? Hz. Zübeyr 183. Bir gözü bir de ayağı olan nedir? İğne 184. En fazla petrol hangi denizde var? İran körfezi 185. Sineğin kaç tane ayağı vardır? 6 tane 186. Vitir namazında üçüncü rekattaki tekbirin hükmü nedir? Vacip 187. Koyunlar melerler, keçiler ne yaparlar? Onlar da melerler 188. Cezayir’in bayrağının renkleri nedir? Kırmızı-Yeşil-Beyaz 189. Bir insan yaşlandıkça vücudundaki su azalır mı, Artar mı? Azalır.(Vücudu buruşur) 190. “M” harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz?Musab Bin Umeyr 191. En kuvvetli insan kimdir? Trafik polisi; Çünkü bir eliyle araba durdurabilir 192. Müzdelife’de gecelemenin hükmü nedir? Sünnet 193. Kazakistan’ın başkenti nedir? Alma ata 194. Uluslararası işareti RC olan ülke hangisidir? Çin 195. Haç ibadeti kaç yılında farz kılındı? 631 196. Mekke fethedilince Rasulüllah Kabe’nin anahtarını kime verdi? Osman Bin Talha 197. Çıkar gözetmeksizin karşılıksız borç para vermeye ne denir? Karzı hasen 198. İngiltere hangi okyanusun içindedir? Atlantik okyanusu 199. Orhan Bey zamanında Osmanlının başkenti neresi idi? Bursa 200. Türkmenistan’ın başkenti neresidir? Aşkabat 201. Uhut savaşı kaç yılında yapılmıştır? 625 202. Safa İle Merve arasında say etmenin hükmü nedir? Vacip 203. Besmele Kur’an’da kaç defa zikredilmektedir? 114 204. Uluslararası işareti ET olan ülke hangisidir? Mısır 205. Şehit olduktan sonra meleklerin yıkadığı sahabe kimdir? Hanzala (r.a.) 206. Kabe ile Mescidi Aksa kaç sene ara ile inşa edilmiştir? 40 207. Peygamberimiz (s.a.v.) hicretinde hangi mağaraya sığındı? Sevr 208. Uluslararası para fonunun kısa yazılışı nedir? IMF 209. İki erkek kardeşin hanımları birbirlerinin nesi olur? Elti 210. Dünyevi ve uhrevi bir dilek için kılınan namaza ne ad verilir? Hacet namazı 211. Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerinde ittifak etmesine ne denir? Müttefekun Aleyh 212. Namazda fatiha suresini okumanın hükmü nedir? Vacip 213. Allah (c.c.)’ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne ad verilir? İhsan 214. Aslanın lakabı nedir? Ormanların kralı 215. Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansının kısa adı nedir? AGİK 216. Allah (c.c.)’ın her şeyi yaratması sıfatı nedir? Tekvin 217. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki yalancı peygamber kimdir? Müseylemetül Kezzap 218. Ekonomi dilinde paranın değerinin düşmesine ne denir? Devalüasyon 219. Bir hanımım beyinin bacısı o hanımın nesi olur? Görümce 220. Nemrut dağı hangi ilimiz topraklarındadır? Adıyaman 221. Boyuna orantılı en yüksek zıplayan hayvan hangisidir? Pire 222. Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke hangisidir? Çeçen Cumhuriyeti 223. İstanbul’da metfun meşhur sahabe kimdir? Eyyub El Ensari 224. Fi zilali Kur’an tefsirinin Müellifi kimdir? Seyyit Kutup 225. Peygamberimiz (s.a.v.)’in İncil’de geçen adı nedir? Baraklit 226. Pakistan’ın milli şairi kimdir? Muhammed İkbal 227. Kutuptan kutuba dünyayı çevreleyen çizgilere ne denir? Meridyen 228. Kaynuka savaşının sebebi nedir? Tesettür 229. Son Osmanlı halifesi kimdir? Abdül Mecit 230. Mekke kaç yılında fethedildi? 630 231. Seyyiat ne demektir? Günahlar, suçlar 232. Tacikistan’ın başkenti nedir? Duşanbe 233. Başlangıcında besmele bulunmayan sure hangisidir? Tövbe suresi 234. Mehmet Akif Ersoy’un meşhur eserinin adı nedir? Safahat 235. Peygamberlerde nübüvvetten önceki harikulade hallere ne denir? İrhasat 236. Yağmur isteme namazının İslam Istılahındaki adı nedir? İstiska namazı 237. Zekat ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılındı? Hicretin 2.yılında 238. Ezanı rüyasında ilk gören sahabe kimdir? Abdullah Bin Zeyd 239. Hasenat ne demektir? İyi ameller 240. Vaktin sünneti olan ibadet hangi ibadettir? Ezan 241. Uluslararası işareti ME olan ülke hangisidir? Fas 242. Abbasi devletini kim yıktı? Moğollar 243. İspanya’ya ilk çıkan ve gemileri yakan komutan kimdir? Tarık Bin Ziyad 244. Kur’an’ın en son inen ayeti hangisidir? Maide suresi 3.ayeti 245. Peygamberlerin günahsız oldukları hangi sıfatlarıdır? İsmet 246. Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdir? Hz. Mihca 247. “Adalet mülkün temelidir” sözü kime aittir? Hz. Ömer 248. Oruç ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılındı? Hicretin 2.yılında 249. İzmir- Çeşme’den bakınca Yunanistan’ın hangi adası görünür? Sakız adası 250. Özbekistan’ın başkenti neresidir? Taşkent 251. Cennet ile müjdelenen on sahabeye ne ad verilir? Aşerei Mübeşşere 252. Türk alfabesinde “k” dan önce hangi harf vardır? ı harfi 253. Şeytan nerede taşlanır? Mina’da 254. Müslümanlara Anadolu’nun kapısını açan savaş hangisidir? Malazgirt 255. Amerika’nın başkenti neresidir? Washington 256. Kayseri’nin en meşhur yemeği nedir? Mantı 257. Namazın ilk oturuşunda okunan tahiyyatın hükmü nedir? Vacip 258. Kur’an’ın sondan dördüncü suresi hangisidir? Lehep (Tebbet) 259. Nasrettin Hoca'nın mezarı nerededir? Konya-Akşehir 260. Kuzey Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı kimdir? Rauf Denktaş 261. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk diplomatı kimdir? Musab Bin Umeyr 262. İstiklal marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy 263. Azerbaycan’ın başkenti neresidir? Bakü 264. Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Farzı Kifaye 265. Türkiye’nin Yunanistan ile sınır kapısının adı nedir? İpsala 266. İmamı Azamın iki meşhur talebesi kimlerdir? Muhammed, Yusuf 267. Türkiye’nin en son darbeci Generali kimdir? Kenan Evren 268. İki cennet genci kimlerdir? Hasan ile Hüseyin 269. 100 koyunun zekatı kaç koyundur? 1 Koyun 270. Dünyanın ortasından geçtiği farzedilen çizginin adı nedir? Ekvator 271. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u ne zaman fethetti?1453 272. Mogadişu’yu kim sömürüyor? Amerika 273. Gece namazının İslam ıstılahındaki adı nedir? Teheccüd Namazı 274. Müslümanın akraba olan komşusu üzerinde hakkı kaçtır? Üçtür 275. Kur’an’ı Kerim’in ilk nazil olan tam suresi hangisidir? Fatiha 276. Cihat ibadeti ne zaman yapılır? Her zaman 277. Bosna Hersek’in Cumhurbaşkanı kimdir? Aliye İzzet Begoviç 278. Kur’an’ı Kerim’de kaç tane secde ayeti vardır? 14 279. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde 280. Hartum nerenin başkentidir?Sudan 281. İngiltere’nin para birimi nedir? Sterlin 282. Ensardan ilk şehit kimdir?Haris Bin Süreka 283. Türkiye’nin Irak ile sınır kapısı nedir? Habur 284. Allah (c.c.)’ın var olması hangi sıfatıdır? Vücut 285. Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir? Kızılırmak 286. Dünyanın en yüksek tepesi neresidir? Everest 287. Hz. Aişe validemiz kimin kızıdır? Hz. Ebu Bekir 288. Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti? Zübeyr Bin Avvam 289. Japonya’nın para biriminin adı nedir? Yen 290. Allah (c.c.)’ın varlığının sonu olmaması hangi sıfatıdır? Beka 291. Cenaze namazı kaç rekattır? Sıfır 292. Numan Bin sabit hangi mezhebin imamıdır? Hanefi 293. Kahire nerenin başkentidir? Mısır 294. Oruçlu olan unutarak bir şey yutarsa ne olur? Bir şey olmaz 295. İnsanlığın ikinci atası kimdir? Nuh (a.s.) 296. Amerika’nın kanalından dolayı işgal ettiği ülke neresidir? Panama 297. Bulgaristan’ın para birimi nedir? Leva 298. Afganistan’ın başkenti neresidir? Kabil 299. Türkiye’nin en büyük gölü neresidir? Van Gölü 300. Allah (c.c.)’ın bir olma sıfatı nedir? Vahdaniyet 301. Deve kuşu başını neden kuma sokar? Görünmemek için 302. Hz. Hafsa validemiz kimin kızıdır? Hz. Ömer 303. Yorgan gidince ne olur?Kavga biter 304. Fransa ile İspanya arsındaki dağlara ne ad verilir? Pirene dağları 305. İspanya’da kurulan müslüman devlet hangisidir? Endülüs Emevi 306. İlk Osmanlı halifesi kimdir? Yavuz Sultan Selim 307. Avrupa ortak para birimi nedir? ECU 308. Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı olmaması hangi sıfatıdır? Kıdem 309. Hz. Ömer’in lakabı nedir? Ömer-ül Faruk 310. Ramazan orucu tutan bir kimse az miktarda tuz yerse ne olur? Keffaret gerekir 311. Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi kimdir? Şeyma 312. Tilkiye tavuk yer misin? diye sorarsan ne cevap verir? Beni güldürme 313. Bir kesme şekerin kaç tane yüzü vardır? 6 314. Hicri takvimin üçüncü ayı hangisidir? Rebiül Evvel 315. Ak akçe ........... içindir? Kara gün 316. Namazda gözleri yummanın hükmü nedir? Mekruh 317. Sakallı bir kimse berbere gittiğinde saçı, sakalı ve neyi kısa kes der? Lafı 318. İsrail (a.s.) kimin oğludur? İshak (a.s.) 319. Türkiye’nin ikinci büyük gölü neresidir? Tuz gölü 320. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği mescit hangisidir? Kuba mescidi 321. Henüz bebek iken çocukların birbirleriyle evlendirilmesine ne denir? Beşik kertmesi 322. 200gr bir kilonun kaçta biridir? Beşte biri 323. Üç km yolu yarım saatte yürüyen bir kişi 18km yolu kaç saatte yürür? 3 saatte 324. Namaz esnasında ağzına kar yada yağmur düşen onu yutarsa ne olur? Namaz bozulur 325. Kedi uzanamadığı ciğere ne der? Mundar der 326. Aç tilki kendini nerede görür? Tavuk kümesinde 327. Günümüzde nüfusu en fazla İslam ülkesi hangisidir? Endonezya 328. Ramazan ayı hicri takvimin kaçıncı ayıdır? 9 329. Tamamla: Besmelesiz çıkma yola, başa gelir her türlü ....... ? Bela 330. Ayetel Kürsi hangi surenin kaçıncı ayetidir? Bakara- 255 331. Bir yemeğe yanlışlıkla fazla tuz atılmışsa ne yapmak gerekir? İçine patates doğra 332. Riyad hangi ülkenin başkentidir? Suudi Arabistan 333. Sözlük manası temizlik, paklık manasına gelen kelime nedir? Abdest 334. Tamamla: İsteyenin bir yüzü kara .....................? Vermeyenin iki yüzü 335. Kızıl denizi Akdeniz’e bağlayan kanal hangisidir? Süveyş kanalı 336. Aç tavuk kendini nerede görür? Buğday ambarında 337. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim hangi hanımındandır? Hz. Maria 338. Fatih Sultan Mehmet’in babası kimdir? II. Murat 339. Ramazan orucu tutan bir kimse zeytin çekirdeği yutarsa ne olur? Kaza gerekir 340. Devler gibi eser vermek için ne yapmak gerekir? Karınca gibi çalışmak 341. İskilipli Atıf Hoca ne zaman idam edildi? 1926 342. Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan kimdir? Hz. Nesibe Hatun 343. Makedonya’nın başkenti neresidir? Üsküp 344. İşçi sınıfının uyanmasının sebebi nedir? Çalar saat 345. Hacılar hangi ayın kaçında Arafat’a çıkar? Zilhicce 9 346. Kim İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız dedi?Hz. Ömer 347. 12 adaları ne zaman Yunanlılara verdik? 1947 348. Endonezya’nın başkenti nedir? Jakarta 349. Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu? Abdullah b. EbuBekir 350. Paris metrosu yapımında hangi milletin yüzlerce insanları can verdi? Cezayir 351. Türkiye’de doğduğu halde kendi karasularımıza dökülmeyen nehir? Fırat - Dicle 352. Mum nereye ışık vermez?Dibine 353. İhramlı iken tırnak kesmenin hükmü nedir? Haram 354. On metre uzakta muz kabuğu gören Temel ne demiş? Uy gene düşeceğim 355. Aya ilk ayağını atan ve müslüman olduğu söylenen kimdir? Neil Armstrong 356. Hz. Osman peygamberimizin hangi kızlarıyla evlendi? Rukiye-Ümmü Gülsüm 357. Tarihte en uzun savaş kaç yıl ve kimler arasında olmuştur? İngiltere-Fransa 115yıl 358. Malezya’nın başkenti nedir? Kuala Lampur 359. Arefe günü, güneş doğunca, Mina’dan Arafat’a gitmek nedir? Sünnet 360. Mevlana’nın meşhur eserinin adı nedir? Mesnevi 361. Yeni bir ayakkabı alıyorsun, fakat altı kayıyor, ne yaparsın? Alta çiğ patates sürülür 362. Sarımsak yersen ne olur? Tansiyon düşer 363. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı nedir? Oruç 364. Tamamla: Alma mazlumun ahını, çıkar ........? aheste aheste 365. Felak ve Nas surelerinin ortak adı nedir? Muavizeteyn 366. Şiirlerin her iki mısrasına ne ad verilir? Beyit 367. Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Amazon 368. Hacda şeytan taşlamanın hükmü nedir? Vacip 369. Türkiye NATO’ya kaç yılında girmiştir? 1951 370. At gibi yiyebilmek için ne gerekir? Eşek gibi çalışmak 371. Dünyanın en büyük havaalanı nerededir? Cidde’de 372. Uhutta peygambere atılan oka elini siper edip çolak kalan kim? Talha Bin Ubeydullah 373. Aşk korkuya pençe, korku da aşka perde, Allah’tan nasıl korkmaz, insan onu sever de” beyti kime aittir? Necip Fazıl Kısakürek


<---geri span="">

HULEFA VE SAHEBE


Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir? Cevap : Sahabe.
Soru 2 : Tabiin kime denir? Cevap : Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.
Soru 3 : Tebeut Tabiin kimlere denir? Cevap : Tabiini gören kimselerdir.
Soru 4 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi) Cevap : Muhadram.
Soru 5 : Hulefai Raşidin kime denir sırasıyla sayınız? Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir. a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Ömer, c- Hz. Osman, d- Hz. Ali (r.a.)
Soru 6 : Aşerei mübeşşire ne demektir ve kimlerdir. Cevap : Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir. a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Öme,r c- Hz. Osman, d- Hz. Ali, e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas, f- Hz. Zeyd Bin Sabit, g- Hz. Talha Bin Ubeydullah, h-Hz. Zübeyr Bin Avvam, i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah, j- Hz. Abdurrahman B. Avf. Soru 7 : İslam devletini kurmak için Mekke’nin şirk ortamından Medine’ye göç eden Mekkeli müslümanlara ne ad verilir? Cevap : Muhacir.
Soru 8 : Mekke’den göç eden müslümanlara yardım eden, ellerindeki mallarının yarısını veren, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlara ne ad verilir? Cevap : Ensar.
Soru 9 : Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir? Cevap : Ebu Seleme (Abdullah).
Soru 10: İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri? Cevap : Yasir ve eşi Sümeyye hatun.
Soru 11: Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı, kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu kimdir? Cevap : Hz. Hüseyin (r.a.).
Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir? Cevap : Ebu Hureyre (r.a.).
Soru 13: Kur’an’ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini kabul eden sahabe olup hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanına vararak Kur’an’ı Azimüşşan’ın Rahman suresini slogan atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe kimdir? Cevap : Hz. Abdullah Bin Mesut (r.a.)
Soru 14: İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in “Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin” denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine “Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve “Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe kimdir? Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)
Soru 15: Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike” meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir? Cevap : Hz. Hanzala (r.a.).
Soru 16: Medineli ensarların en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devesi hicrette onun evinin önüne çökerek onun misafiri olmuştu. Yaşadığı dönemde İslam’ın tüm savaşlarına katılmış, Hz. Muaviye’nin emri ile Bizans üzerine giden orduda yerini almış 93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş, tarafından bulunmuş seneler sonra mezarı Akşemseddin adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul’un bir semti ismi ile anılan bu büyük sahabe kimdir? Cevap : Hz. Ebu Eyyub El Ensari (r.a.).
Soru 17: Müşrikken Uhut savaşında İslam ordusunun okçular kısmındaki boşluğundan faydalanıp İslam ordusunu zor durumda bırakan, müslüman olduktan sonra Mute savaşında kazandığı başarı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine : “O Allah (c.c.)’ın kılıçlarından bir kılıçtır” dediği ömrünü harp meydanlarında geçiren Allah’ın kılıcı (seyfullah) lakabını taşıyan bir sahabedir. Vücudunda kılıç değmedik yer kalmayan, fakat şehitlik nasip olmayan bu komutan sahabe kimdir? Cevap : Hz. Halit Bin Velit (r.a.).
Soru 18: İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği, Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakaplı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcası olan, uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli bir kölenin attığı mızrakla şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe kimdir? Cevap : Hz. Hamza (r.a.).
Soru 19: Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu zamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu sevgili torununun ismini söyleyiniz? Cevap : Hz. Hasan (r.a.).
Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım, Tahir, Tayyip, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir. İslam ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesinin ismi nedir? Cevap : Hz. Haticetül Kübra (r.anha).
Soru 21: Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile birlikte Mekke dışına ibadet etmek için giden, ibadet etmeleri müşrikler tarafından rahatsız edilince bir deve kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına vurarak İslam’da ilk kan döken sahabe olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta ilk oku atan sahabe ünvanını taşıyan ve cennetle müjdelenen kimdir? Cevap : Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).
Soru 22: Kureyş’in en asil ailesine mensup, haya örneği bir insandır. İlk müslümanlardan olduğu gibi yaşarken cennetle müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayrı ayrı zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabı verilmiş, Habeşistan’a yapılan ilk hicrete iştirak etmiş, İslam’ın üçüncü halifesi olmuş, vahiy katipliği yaptığı gibi 146 hadiste rivayet etmiş olan ve Kur’an okurken şehit edilen kendisinden meleklerin dahi haya ettiği bu büyük sahabe kimdir? Cevap : Hz. Osman Bin Avf (r.a.).
Soru 23: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen, cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu gibi İslam’ında ikinci halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam’ı kabul etmiş, cahiliyye döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş ama İslam’ı kabulünden sonra ise ruhu karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş, halifelik döneminde dünyada bir daha benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken mecusi bir köle tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde “Nasihat isteyene ölüm yeter” yazılı olan adaletin sahibi İslam’ın ikinci halifesi bu sahabe kimdir? Cevap : Hz. Ömer-ül Faruk (Ömer Bin Hattab) (r.a.).
Soru 24: İslamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi sordu ki, ben iman edeceğim zaman ona sorayım” diyen ve kabul eden, Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasının oğlu, İslam’a ilk giren çocuk, cennetle müjdelenenlerden, dört halifenin dördüncüsü, Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası, Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası, Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe kimdir? Cevap : Hz. Ali (r.a.).
Soru 25: Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir? Cevap : Ebu Zer Gifari (r.a.).
Soru 26: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu. Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz olarak veren bir devlet kuruluşu idi. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere ne ad verilir? Cevap : İfta Mahkemeleri.
Soru 27: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak kalıp vücudunun bir parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir? Cevap : Talha Bin Ubeydullah (r.a.).
Soru 28: Erkam (r.a.)’ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.) tarafından Medine’ye yollandı. Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı o kıldırdı. Uhut’ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu. Önceden zengin bir ailenin çocuğu iken, müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek kadar bir örtüsü dahi olmayan bu sahabe kimdir? Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.).
Soru 29: İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe kimdir? Cevap : Erkam Bin Erkam (r.a.).
Soru 30: İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri, cennetle müjdelenen on kişiden biri, Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri, cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday, un ve yiyecek yüklü 700 deveden oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe kimdir? Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.).
Soru 31: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında gizlendiklerinde üç gün müddetince onlara yemek taşıyan insan o civarda koyun otlatan bir insandı. Allah (c.c.) habibine onun eliyle yardım ediyordu. Bu sahabe kimdi? Cevap : Amir Bin Füheyre (r.a.).
Soru 32: Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu olup ailesinin inancı kendisini tatmin etmedi ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu. İslam’ı kabul etmek için Mekke’ye doğru gelirken onu yol arkadaşları köle diye bir Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Medine’ye geldiğini hurma dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve müslüman oldu. Böylece o kölelikten, yahudi dininden, hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan büyük sahabe kimdir? Cevap : Hz. Selman-ı Farisi (r.a.).
Soru 33: Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başı da olan bu sahabe kimdir? Cevap : Zeyd Bin Sabit (r.a.).
Soru 34: İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir? Cevap : Abdullah Bin Cübeyr (r.a.).
Soru 35: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından komutan atanan sahabe kimdir? Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.).
Soru 36: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir? Cevap : Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha).
Soru 37: Hicretin 49. Senesinde , içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı. Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir? Cevap : Süfyan İbni Avf (r.a.).
Soru 38: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı konuşmamış, selamlarını almamış ve selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe ile Allah (c.c.)’a kabul ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)’ın izni ile konuşmuşlardı. Haklarında ayet inen bu üç sahabe hangileridir? Cevap : Kab Bin Malik, Murare Bin Nebi, Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm).
Soru 39: Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence yapan kafir kimdi ve bu kafirin akıbeti ne oldu. Cevap : Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.
Soru 40: Annesi, Rasulüllah (s.a.v.)’i korumak için silah kuşanan ilk kadın, babası akabede biat eden yetmiş kişiden biri, kardeşi Uhut’ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda edenlerden, Necid’te peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme’ye Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)în mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak şehit edilen sahabe kimdir? Cevap : Habib İbni Zeyd (r.a.).
Soru 41: Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.) çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe kimdi? Cevap : Kab Bin Züheyr (r.a.).
Soru 42: İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe kimdir? Cevap : Ebu Basir (r.a.).
Soru 43: Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım” diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe kimdir? Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.).
Soru 44: Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir? Cevap : Abdullah Bin Ubey Bin Selul.
Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır. Bu iki sahabe kimlerdir? Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)
Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halasıdır. Kardeşi Allah’ın aslanı lakabıyla anılan Hz. Hamza, oğlu Peygamberimiz (s.a.v.)’in yardımcısı Zübeyr İbni Avvam’dır. Uhut savaşında müslümanlara su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan, kahramanca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i savunan, kardeşi Hz. Hamza’nın parçalanmış vücudunun başında “Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu” diyen sahabe hanım kimdir? Cevap : Safiyye Binti Abdulmuttalip (r.anha).
Soru 47: Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir? Cevap : Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife).
Soru 48: Hz. Ömer (r.a.)’in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kafire karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus’la, Rüstem’i öldürerek kazanılan savaş hangisidir? Cevap : Kadisiye savaşı.
Soru 49: Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir? Cevap : Cerce (Corci).
Soru 50: Hz. Osman (r.a.)’ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan “Şura Heyeti” kimlerden ibaretti? Cevap : a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.), b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.), c- Hz. Ali (r.a.), d- Hz. Osman (r.a.), e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.), f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.), g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.).
Soru 51: İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarları diğeri ise Hz. Muaviye (r.a.) taraftarları arasında yapılan çarpışmanın İslam tarihindeki ismi nedir? Cevap : Sıffın olayı.
Soru 52: Hz. Hatice (r.a.)’nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama’nın içinde doğmuş olan tek kişidir. Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur. Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş, uzun süre ağlamış, Darun Nedve adı verilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir. Bütün varlığıyla İslam’a yönelmiş, bütün malını Allah (c.c.) yolunda harcamış olan bu sahabe kimdir? Cevap : Hakim İbni Hazam (r.a.).
Soru 53: Hz. Ali (r.a.)’ın oğlu Hz. Hasan’a iyi muhafaza etmesi gerektiğini söyleyerek sekiz tane tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeler nelerdir. Cevap : a- Zenginliklerin en büyüğü akıldır, b- Fakirliklerin en büyüğü ahmaklıktır, c- Vahşetin en büyüğü kibirdir, d- Meziyetlerin en büyüğü güzel ahlaktır, e- Ahmaklarla arkadaş olma, f- Yalancılarla dost olma, g- Cimrilerle arkadaşlık kurma, h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma. Soru 54: Hz. Bilal’i özgürlüğüne kim kavuşturdu? Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).
Soru 55: Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin ismini söyleyiniz? Cevap : Habeşistan ve Medine.
Soru 56: Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir? Cevap : Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.).
Soru 57: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı? Cevap : Hz. Ali (r.a.).
Soru 58: Habeşistan’a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı? Cevap : 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.
Soru 59: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs kimdir? Cevap : Kus Bin Saide.
Soru 60: Müslümanların İslam’ın beşinci halifesi dedikleri Emevi halifesi kimdir? Cevap : Ömer Bin Abdulaziz (r.a.).
Soru 61: Hz. Ebu Bekir kaç yıl halifelik yaptı? Cevap : Iki sene, üç ay, sekiz gün.
Soru 62: Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını kime vermişti? Cevap : Osman Bin Talha (r.a.).
Soru 63: Bedir savaşında oğlu Abdurrahman’ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek istediğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin vermediği sahabe kimdir? Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).
Soru 64: Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı? Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.).
Soru 65: Kudüs hangi halife zamanında fethedildi? Cevap : Hz. Ömer (r.a.) zamanında.
Soru 66: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir? Cevap : Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.).
Soru 67: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce müslümanların abluka altında alındıkları sırada Mekke’de dünyaya geldi. Rasulüllah (s.a.v.)’in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı. Hicretin 27.ci yılında Afrika fütuhatına, 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı. Hz. Ali (r.a.) zamanında Basra valiliği yapan bu sahabe kimdir? Cevap : Abdullah İbni Abbas (r.a.).
Soru 68: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “Genişliği, gökler ve yer kadar olan cennet” sözünü duyunca bir anda ruhunda fırtınalar koptu. “Gökler ve yer kadar” diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir, çölde bir kum tanesi kadar küçüktü şimdi. Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi, bir an önce oraya kavuşmalıyım, dedi. Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip, yediği her hurma, bir öncekinden daha lezzetsizdi. Durdu. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır, bu çok uzun bir süre, dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri söylüyordu: “Cihatta sabırla, Allah’a takva ve salih amel azığıyla koşmak. Her azık tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.”Yolunuz Bedir’e düşerse bir gün, duvarlarla çevrili bir alan göreceksiniz. Girin kapıdan, yürüyün ince beton yoldan. İşte küçük boş bir havuz, hayır havuz değil, vardınız onun yanına. Orada yatan 14 kişiden biridir. Sorun nasıl attı hurmaları elinden! Sorun! Kimdir bu sahabe? Cevap : Umeyr Bin El Humam (r.a.).
Soru 69: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştı? Cevap : Mutim Bin Adiyy.
Soru 70: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha’nın evlenme teklifini “Eğer müslüman olursan, işte o benim mehrim olsun, evlenelim, başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren hanım sahabe kimdir? Cevap : Rümeysa (r.anha).
Soru 71: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe? Cevap : Hubeyb Bin Adiyy (r.a.).
Soru 72: Müslüman olanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etmiştir. Bedir savaşında yararlıklar göstermiştir. Hicretin 2.ci yılında vefat ettiğinde, Hz. Peygamber (s.a.v.) cenazesi üzerine kapanıp onu öpmüş, ağlamış ve tabuta konulduğu sırada: “Ey Osman ne mutlu sana! Şimdi devlet saadet senin içindir. Ne dünya sana bir hülle (elbise) giydirdi, ne de sen dünyaya bir kıymet verdin. ” Buyurmuştur. Eskimiş ehramıyla kefenlenen bu sahabe kimdir? Cevap : Osman İbni Mazun (r.a.).
Soru 73: Bir gün bir toplulukta Rasulüllah (s.a.v.) efendimiz sırayla: “Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı? Sizden kim bugün bir hastayı sordu? Bugün sizden kim bir cenazede hazır bulundu? Bugün sizden kim bir yoksulu doyurdu?” sorularını sordu. Sahabeden sadece bir kişi “Ben ya Rasulüllah” diye cevap veriyordu. Bu sahabe kimdir? Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).
Soru 74: İsrail oğullarından ve Yusuf (a.s.)’ın soyundandır. Kur’an ile Tevrat arasındaki benzeyişliğe dikkat çekerek kavmine: “Musa’ya nazil olan Tevrat’ı Allah kelamı kabul edipte Muhammed (s.a.v.)’e nazil olan Kur’an’ı inkar etmek zulümdür” diyerek müslüman olmuştur. Ahkaf suresinin 10 ayeti sonuna kadar kendisi için nazil olan bu sahabe kimdir? Cevap : Abdullah İbni Selam (r.a.).
Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç olarak alan hicri takvimi kim başlatmıştır? Cevap : Hz. Ömer (r.a.).
Soru 76: Mekke fethedildiğinde Kabe’nin anahtarını Rasulüllah (s.a.v.) kime vermiştir? Cevap : Osman Bin Talha (r.a.)’a.
Soru 77: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın kimdir? Cevap : Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha).
Soru 78: Tarık Bin Ziyad size neyi hatırlatıyor? Cevap : Endülüs’ün fethini.
Soru 79: Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe kimdir? Cevap : Saat Bin Muaz (r.a.).
Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe kimdir? Cevap : Muaz Bin Cebel (r.a.).
Soru 81: İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir? Cevap : Kab Bin Eşref.
Soru 82: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır. Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe kimdir? Cevap : Esad Bin Zürare (r.a.).
Soru 83: Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için görevlendirdiği sahabe kimdir? Cevap : Huzeyfe (r.a.).
Soru 84: “Bana uyarıcı ihtarlar yapmadıkça, sizde hayır yoktur. Sizlerden gelen bu uyarıları güzel karşılamadıkça biz de hayır yoktur” Cevap : Hz. Ömer (r.a.).
Soru 85: “Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzere ölsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı da bir nefret duygusu taşımazsam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem” diyen sahabe kimdir? Cevap : Abdullah Bin Ömer (r.a.).
Soru 86: Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe kimdir? Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.).
Soru 87: İslam tarihinde kim ilk olarak oğlunun halife olmasını vasiyet etmiştir? Cevap : Muaviye oğlu Yezid’e.
Soru 88: Kadisiye savaşında Rüstem’e gidip “Biz dileyenleri kula kulluktan kurtarıp yalnız Allah (c.c.)’a kul yapmaya, insanları batıl düzenlerin zulmünden kurtarıp İslam’ın adaletine koymak için gönderildik” diyen elçinin adı nedir? Cevap : Rabi Bin Amr.
Soru 89: 8-10 yaşlarında esir edilerek köle pazarında satıldı. İlk müslüman olanlardan olan sahabeler arasında yer alır. Çocuk yaşta babasıyla, Allah Resulü (s.a.v.) arasında “Kimi tercih ediyorsun” sorusuna “Ya Rasulüllah sizin üzerinize hiç bir kimseyi tercih edemem, benim annem de, babam da sensin” diyerek peygamber sevgisinin anne ve baba sevgisinin üstünde olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) Taif’te müşrikler tarafından taşlandığında vücudunu taşlara karşı tutarak liderini korumaya çalışmıştır. Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen yegane sahabe olup, “Allah Resulünün sevgilisi” lakabıyla şereflenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Bir çok defasında gazvelere çıktığında yerine onu vekil bırakırdı. Bedir savaşından itibaren, şehit düştüğü Mute savaşına kadar yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Savaş meydanlarında ok atmada pek maharetli ve becerikliydi. Mute’de şehit olduğunu duyduğunda gözleri yaşaran peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Bu göz yaşları sevgilinin sevgiye olan iştiyakı” dediği sahabe kimdir? Cevap : Zeyd İbni Harise (r.a.).
Soru 90: İlk müslümanlardan olup, Hz. Ali (r.a.)’ın abisidir. Kendisinin tanındığı meşhur ismi vefatı esnasında, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği bir söz üzerine söylene gelmiş ve o isimle meşhur olmuştur. Habeşistan’a hicret eden müslümanların içinde bulunmuş ve Habeş kralı Necaşi’ye karşı müslümanların sözcülüğünü yapmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in: “Zeyd şehit olursa o, o şehit düşerse Abdullah Bin Revaha, O da şehit düşerse asker kimi isterse onu komutan yapsın” dediği savaşta şehit düşen ikinci sıradaki komutandır. İsmini de bu savaşta şehit oluş şekliyle almıştır. Bu komutanın adını ve hangi savaşta şehit olduğunu yazınız. Cevap : Caferi Tayyar (r.a.) - Mute savaşı.
Soru 91: Şerefli tarihimiz nice kahramanlıklara sahne oldu. Nice çileler çekildi, nice şehitler verildi. İşte İslam’ın ilk yıllarında bir sahabe bu çile ve işkenceye maruz kaldı. Dövüldü, sövüldü, fakat asla dininden dönmedi. Kızgın korlara yatırıldı. O korları çiçeğe çevirmedi Allah, kuluma cennette çok nimetler vereyim diye, örnek olsun ondan sonra gelecek rahatını seven müslümanlara diye. İşte o mübarek insanın kemikleri görünecek şekilde yanıktı sırtı. Yanık sırtını Hz. Ömer (r.a.)’a göstererek “Ya Ömer neydi o ilk günlerde çektiğimiz çileler” diyordu. Bu çilekeş sahabe kimdir? Cevap : Habbab Bin Ered (r.a.).
Soru 92: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 571 yılında dünyaya geldi. İnsanları kölelikten, putlara kulluktan kurtarmak ve temizlemek için gelmiştir. Uzak-yakın demeden bütün insanlara vahiy kültürünü sunmuştur. Kimileri inkar etti. İnkar edenler müslümanları ümitsizliğe düşürmedi. Kimileri iman etti, grup grup Allah’ın dinine girdi. Onlar da müslümanları şımartmadı, şükrünü artırdı. Bunlar Mekkeli, Medineli, Taifli, Faslı olup İslam’a gönül vermişlerdi. Bunlardan biri de Rum diyarlarından gelen ve sapsarı rengiyle bu hayır ummanına bir çeşni katan sahabe kimdir? Cevap : Süheyl Er Rumi (r.a.).
Soru 93: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır katibinin ismi nedir? Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.).
Soru 94: Medine’de kurulmuş yeni İslam devletinin, Mekke müşrik devletiyle yaptığı ilk yazılı anlaşma Hudeybiye anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın şartlarından bir tanesi şu şekilde idi. Mekke’de müslüman olup, gizlice Medine devletine sığınanların geriye iadesi idi. Bu anlaşma gereği Medine’ye kaçamayan, yeni müslüman olmuş olan müslümanlar, çareyi Mekke ile Şam arasında El-İss diye adlandırılan yerde bir müslüman sahabenin kurmuş olduğu gerilla kampına katılmakta buluyorlardı. Bu gerilla kampına katılan ve eğitilen sahabeler, Mekkeli müşriklerin Şam tarafına gönderdikleri ticaret kervanlarını basarak mallarına el koyuyorlar ve sürücüleri de esir alıyorlardı. Bu durumdan tedirgin olan Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber (s.a.v.)’e müracaat ederek Hudeybiye anlaşmasının ilgili maddesinin kaldırılmasını ve bu gerilla kampının dağıtılmasını istediler. Bu gerilla kampını kurarak yöneten sahabe ve bu gerilla kampının ismi nedir? Cevap : Ebu Basır ve Ebu Basır Kampı.
Soru 95: Hilafetin hakemler vasıtası ile tespit edilmesine karar verilen sıffın hadisesinden sonra (Hüküm ancak Allah (c.c.)’a aittir) ayetini delil göstererek hakem olayını küfür addeden müslümanlara ne ad verilir? Cevap : Harici.
Soru 96: Ashabtan ve İslam’ı ilk kabul edenlerdendir. En çok hadis rivayet edendir. Hz. Ömer (r.a.)’ın hilafeti döneminde Bahreyn ve Medine’de valilik yapmıştır. Kedileri çok sevdiğinden dolayı Peygamberimiz (s.a.v.) kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre lakabını vermiştir. Kendisi de bu isimden hoşlandığından İslam tarihinde bu isimle anılmaktadır. Ebu Hureyre (r.a.)’ın asıl ismi nedir? Cevap : Abdullah.
Soru 97: Hendek gazvesinden sonraki zaman içersinde müşrikler, daha önce savaşlarda ölen Kureyş büyüklerinin yerini dolduramıyor ve halka fazla tesir edemiyorlardı. Her ne kadar büyüklerinin yolundan gitmiş olsalarda Hicretin 6.yılında Peygamberimiz (s.a.v.) görmüş olduğu bir rüya üzerine umre yapmaya hazırlandı. Etrafındaki müslüman kabilelere haber gönderdi. Fakat bunlar “Muhammed can düşmanlarının içine giderek kendini tehlikeye atıyor” düşüncesiyle birer bahane uydurarak Mekke’ye gitmekten çekindiler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Medineli müslümanlardan meydana gelen 1500 kişilik bir toplulukla yola çıktı. Fakat kafile Hudeybiye mevkiine yaklaştığında, müşrikler müslümanların Mekke’ye girmelerine izin vermeyeceklerini söylediler. Ve sadece müslümanları vekaleten bir kişinin Mekke’yi ziyaretine izin verdiler. Ve bu iş için nihayet Hz. Osman (r.a.) seçildi ve gönderildi. Fakat Hz. Osman müşrikler tarafından göz hapsine alındı. Kureyşin bu hareketi müslümanlar arasında Osman öldürüldü diye haber yayılmasına sebep oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) artık muharebe etmedikçe dönmeyiz dedi ve orada bulunan müslümanlardan bir tanesi hariç “ölüm var dönüm yok” diyerek Semure adı verilen ağacın altında tek tek biat aldı. Bu biatin adını ve peygamberimiz (s.a.v.)’e biat vermek nasip olmayan o bir kişi niçin biat vermemiştir? Cevap : Rıdvan biati - Kırmızı renkli devesini aramayı biate tercih ettiği için.

http://www.islamiyet.gen.tr/ alıntıdır.

<---geri span=""> devam..

İBADET İLE İLGİLİ BİLGİLER


S 1. Niçin ibadet etmeliyiz ? C 1.Yaradılışımızın gâyesi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allah'a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.
S 2. İbadetler kaç çeşittir ? C 2. İbadet üç çeşittir: a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak, Oruç tutmak. b) Mal ile yapılan ibadetler; Zekat vermek. c) Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler; Hac ibadeti.
S 3. İbadetin faydaları nelerdir ? C 3.İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlakımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde Allah'a yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve sosyal bir çok faydaları da vardır.
S 4. Mükellef kime denir? C 4. Dinin emir ve yasaklarından sorumlu kişilere denir.
S 5. Mükellefin şartları nelerdir? C 5. a) Akıllı olmak, b) Ergenlik çağına gelmek.
S 6. İslamın şartları nelerdir? C 6. a) Kelime-i Şahadet getirmek, b) Namaz kılmak, c) Oruç tutmak, d) Zekat vermek, e) Hacca gitmek.
S 7. Farz nedir? C 7. Farz: Dinimizce yapılması kesinlikle emredilen hü- kümlere denir. Örnek; Namaz kılmak, Oruç, tebliğ...
S 8. Farzın hükmü nedir? C 8. Farz görevini yerine getiren sevap kazanır. Özürsüz yapmayan azabı hak etmiş olur. Farzı inkâr eden Kâfir olur.
S 9. Vacip ve vacibin hükmü nedir? C 9. Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeydir. Örnek; bayram Namazı...
S10. Sünnet ve sünnetin hükmü nedir? C10. Farz ve vacipten başka Peygamberimizin ibadet niyetiyle yaptığı şeylerdir. Hükmü: Sünneti yapan sevap alır ve Peygamberimizin şefaatini kazanır. Sünneti bile bile terk eden azarlanır.
S11. Mihrab nedir? C11.Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın Namaz kıldırırken durduğu girintili bölüm.
S12. Minber nedir? C12. Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe basamaklı yer.
S13. Kürsü nedir? C13. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri.
S14. Minare nedir? C14. Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklindeki yüksek yapı.
S15. Şerefe nedir? C15. Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri.
S16. Alem nedir? C16. Minarelerin tepesinde bulunan hilal (ay) şekli.
S17. Namaz kimlere farzdır? C17. Müslüman, akıllı, ve ergenlik çağına gelmiş kişilere.
S18. Namazın şartları nelerdir? C18. 1- Hadesten Taharet: Abdestsizliğin giderilmesi. 2- Necasetten Taharet: Beden, elbise ve Namaz kılınacak yerdeki pislikleri temizlemek. 3- Setri avret: Erkeklerin göbek ile diz kapağı arasını, Kadınların el ve yüzü hariç tüm bedenini örtmesi. 4- İstikbal-i Kıble: Namaz kılacak kişinin yüzünü, kıbleye dönmesi. 5- Vakit: Namazları vakitleri içerisinde kılınması. 6- Niyet: Hangi Namazı kıldığını bilmesi, dil ile söylemek ise sünnettir.
S19. Mevlid kandili nedir? C19. Peygamberimizin doğduğu gecedir (Rebiül evvel ayının 12. Gecesi)
S20. Regaib gecesi nedir? C20. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan geceye "Regaib gecesi" dir.
S21. Mirac gecesi nedir? C21. Peygamberimizin göklere yükseldiği ve Namazın farz kılındığı recep ayının 27. gecesidir.
S22. Berat gecesi nedir? C22. Şaban ayının 15. Gecesidir. Berat kurtuluş anlamındadır. Bu geceyi uyanık geçirip günahlardan af dilemeliyiz.
S23. Kadir gecesi nedir? C23. Bin aydan hayırlı olan Ramazan ayının 27. Gecesidir.
S24. Cuma kimlere farzdır? C24. a) Erkek olmak, b) Hür olmak, Mukim olmak, d) Sağlıklı olmak, e) Yürümeye gücü yetmek.
S25. Cuma Namazı kaç rekattır. C25. Cuma Namazı: On rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat hutbeden sonra cemaatle kılınan farz, 4 rekat farzdan sonra kılınan son sünnet.
S26. Teravih Namazı kaç rekattır? C26. Teravih Namazı yatsı Namazından sonra, vitir Nama-zından önce kılınan 20 rekat Namazdır 2'şer rekat veya 4'er rekat olarak kılınır.
S27. Zekàtın tarifi nedir? C27. Dinin tarif ettiği ölçülere göre zengin olan Müslümanların yılda bir defa malının kırkta birini fakir olan Müslümanlara vermesidir.
S28. Zekàtı kimler verir? C28. a)Müslüman, b) Akıllı, c) Erginlik çağına gelmiş, d) Hür, e) Asıl ihtiyaçlarından ve borçlarından başka "nisab" miktarı mala sahip, f) Malının üzerinden bir yıl geçen kimselere zekat farzdır.
S29. Zekàt verilmesi gereken mallar nelerdir? C29. a) Altın: 80,18gram veya daha fazlası. b) Gümüş: 560 gram veya fazlası. c) Para: 80 gr. Altın miktarına eşit para. d) Ticaret malları: Para ölçüsünde. e) Koyun ve keçi: 40 taneden fazla. f) Sığır ve manda: otuz sığır veya manda olursa. g) Deve: Beş deve ve fazlası.
S30. Zekât verilmesi gerekmeyen mallar nelerdir? C30. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacı olan şeylerden zekât verilmez. Oturulan ev, ev eşyası, binek arabaları, ticaret için olmayan kitap ve aletler, yiyecek ihtiyaçları.
S31. Zekât kimlere verilir? C31. a) Fakirler, b) Yoksullar, c) Borçlular, d)Yolda kalanlar, e)Allah yolunda cihad yapan, f) ilim öğrenenler...
S32. Zekât kimlere verilmez? C32. a) Anne-Baba, büyük Anne, büyük Baba, çocukları, torunlarına.
S33. Fıtır sadakası ne demektir? C33. Borcundan ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala veya onun değerinde paraya sahip olan Müslüman fıtır sadakakası verir. Fıtır sadakası bayramdan önce verilen bir sadakadır. Çocukların sadakalarını babaları verir.
S34. Fıtır sadakası hangi cins yiyeceklerden verilir? C34. Buğday = 1460 gr. , Arpa = 2920 gr. , Kuru üzüm = 2920 gr. , Hurma = 2920 gr. , veya bunların karşılığı para.
S35. Oruç nedir? C35. Oruç: Tanyerinin ağarmasından (imsak vaktinden), akşam güneşi batıncaya kadar yemek, içmek ve cinsi ilişkiden uzak durmaktır.
S36. Oruç kimlere farzdır? C36. Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına girmiş olan kişilere farzdır.
S37. Oruca niyet ne zaman yapılır? C37. Orucun sahih olması için niyet şarttır. Niyetsiz oruç kabul olmaz. Ramazan orucuna akşamdan itibarenkuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.
S38. Farz olan oruç ne demektir? C38. Ramazan ayında tutulan oruçtur. Ramazanda tutulamayan orucun kazası ve kefaret oruçları da farzdır.
S39. Vacip olan oruç ne demektir? C39. Adak oruçları ile bozulan nafile orucu kaza etmek vaciptir.
S40. Sünnet olan oruç ne demektir? C40. Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir.
S41. Müstehab olan oruç ne demektir? C41. Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri ile haftanın pazartesi ve perşembe günleri ve Ramazandan sonra şevval ayında altı gün.
S42. Kaza orucu ne demektir? C42. Herhangi bir özürden dolayı tutamadığı oruçları, özürü bittikten sonra herhangi bir günde tutmak.
S43. Kefaret orucu ne demektir? C43. Özürsüz olarak bozulan Ramazan orucunun yerine altmış gün peşpeşe ara vermeden tutulan ceza orucudur.
S44. Orucu başka zamanda tutmayı mubah kılan özürler nelerdir? C44. a) Hastalık, b) Yolculuk, c) Ölümle veya zor bir durumla karşı karşıya gelmek, d) Şiddetli açlık ve susuzluk, e)Yaşlılık ve düşkünlük.
S45. Fidye ne demektir? C45. Fidye: Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, Ramazan ayının her günü için fakire bir fidye verirler.
S46. Orucun faydaları nelerdir? C46. a) Oruç ahlakımızı güzelleştirir, b) İnsanın merhamet ve yardım duygularını geliştirir, c) İnsana nimetlerin değerini öğretir, d) İnsanı sağlıklı yapar, e) Sabırlı olmayı öğretir...
S47. Haccın edasının şartları nelerdir? C47. a) Vücutça sağlıklı olmak, b) Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, c) Yol güvenliği olmak, d) Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir akrabası olmak.
S48. Hac kimlere farzdır? C48. a) Akıllı olan, b) Erginlik çağına giren, c) Müslüman olan, d) Hür olan, e) Hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve ailesinin geçinebileceği maddi güce sahip olan.
S49. Haccın farzları nelerdir? C49. a) İhrama girmek, b) Arafat'ta Vakfe durmak, c) Kàbe'yi tavaf etmek.
S50. Kaç çeşit Hac vardır? C50. a) Haccı İfrad , b) Haccı Temettü , c) Haccı Kıran
S51. Haccı İfrad ne demektir? C51. Umresiz yapılan Hac demektir. Hacı adayı ihrama girerken sadece Hacca niyet eder ve Hac vazifelerini yerine getirir. İfrad Haccı yapanlara kurban vacip değildir.
S52. Haccı Temettü ne demektir? C52. Umre ve Haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır Hacı adayı önce umre için ihrama girer, umre vazifesinden sonra, ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girer Hac vazifesini tamamlar. Kurban kesmek vaciptir.
S53. Haccı Kıran ne demektir? C53. Umre ve Haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı İhrama girerken hem umreye hem de Hacca niyet eder. Önce umreyi sonra Haccı yapar. Kurban kesmek vacip.
S54. İhram nedir? C54. Hac ve Umre yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları belli bir süre kendisine haram kılmasıdır. (İhram;erkekler için iki parça beyaz havludur. Kadınlar için kendi elbiseleridir,uzunca bir entari şeklinde olursa daha efdaldir.
S55. Umre nedir? C55. Belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa'y yapmak ve ihramdan sonra tıraş olmaktan ibarettir. Umre sünnettir belli bir zamanı yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günlerinde umre yapılmaz.
S56. Vakfe nedir? C56. Hacda Arafat ve Müzdelife denilen yerlerde belirli zamanlarda bir süre kalmaktır. Arafat vakfesi farz, müzdelife vakfesi vaciptir.
S57. Tavaf nedir? C57. Kabe'nin etrafını usulüne göre yedi defa dönmektir.
S58. Sa'y nedir? C58. Kabe'nin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Bu gelişler, Safa'dan Merveye dört Merve'den Safa'ya üç olmak üzere yedi defadır.
S59. Telbiye nedir? C59. İhramlı olarak ve yüksek sesle: "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne'l-hamde ve'nnimete leke ve'lmülk, la şerike lek" demektir.PEYGAMBERLER TARİHİ
Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir? Cevap : Nebi.
Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen peygamberlere ne ad verilir? Cevap : Resul.
Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir? Cevap : Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz.Muhammed (s.a.v.).
Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir? Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.
Soru 5 : Vahiy ne demektir? Cevap : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.
Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir? Cevap : 7 çeşittir: a- Rüya şeklinde b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi d- Bir uğultu şeklinde gelmesi e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması.
Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.) Cevap : İrhasat.
Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir? Cevap : Zelle.
Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Cevap : a- Sıdk; Doğruluk, b- Emanet; Güvenilirlik, c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek, d- Fetanet; Akıllı olmak, e- İsmet; Günahsız olmak. Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir? Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur, b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir, c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması. Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir? Cevap : Hz. Adem (a.s.).
Soru 12: Hz. Adem (a.s.)’a Allah (c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır, sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem (a.s.)’da bu beyti (Kabe’yi) beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir. Cevap : a- Tur-i Sina, b- Tur-i Zeyta (zeytun), c- Lübnan, d- Cudi, e- Hira.
Soru 13: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır? Cevap : Hz. Havva’dır ve Hz. Adem (a.s.)’ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.
Soru 14: Hz. Adem (a.s.)’ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir? Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise; Habil ile kız kardeşi İklima’dır.
Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk şirk koşan ve Allah (c.c.)’dan başka ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi: “Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.” Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir? Cevap : Kabil.
Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife indirilen bir peygamberdir. Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)’ın hibesi) yani Kabil kardeşi Habil’i kıskanarak öldürdükten sonra Hz. Adem (a.s.)’a oğlu Habil’in yerine Allah (c.c.)’ın verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın ikinci peygamberinin adı nedir? Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.).
Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir. İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen, ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir? Cevap : Hz. İdris (a.s.).
Soru 18: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir. Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip, kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir? Cevap : Hz. Nuh (a.s.).
Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş olan üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz? Cevap : a- Sam; Arapların babası, b- Yafes; Rumların babası, c- Ham; Habeşlerin babasıdır.
Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.) bu kavmi azgınlıklarından dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz? Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.).
Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı. Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)’ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış, ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden peygamber kimdir? Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.).
Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Azer’in oğlu olup kendisine Allah (c.c.)’ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir. Halkı sapıtan Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)’ın izni ile ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail’i Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten çekinmediği için kendisine Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak zürriyetine bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir? Cevap : Hz. İbrahim (a.s.).
Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada çalışmış olan, çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile hediye edildiği, babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın altına yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir? Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir.
Soru 24: Beytullah (Kabe)’nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması kimler tarafından yapılmıştır? Cevap : a) İlk defa Allah (c.c.)’ın emri ile melekler inşa etmişlerdir, b) İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır, c) Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır, d) Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.
Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare’den olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail’e gönderilen tüm peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir? Cevap : Hz. İshak (a.s.).
Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)’ın kardeşi Harran’ın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat getirmemiş ama Hz. İbrahim (a.s.)’ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği halk dünyadaki en pis ameli işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin” “Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur” buyurmuştur. Tepelerine, işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru yağdıran, şehirlerinin altı üstüne çevrilen halkın ismini ve bu belaya uğradıkları amelin adını söyleyiniz? Cevap : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik).
Soru 27: Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası, lakabı ise “İsrail” olan ve soyuna da Beni İsrail denilen, oğlu Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine sürülünceye kadar gözleri görmeyen peygamber kimdir? Cevap : Hz. Yakup (a.s.).
Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde köle olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman orada kendisine reddettiği için zindanlara atılmış olan, Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır’a Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu olan peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına dayanamayarak zina teklifi yaparken “Saçın ne kadar güzel” dedi. O ise “Cesedimde ilk dökülecek şey odur” cevabını verdi. “Gözlerin ne kadar güzel”deyince, O, “Cesedimden yere ilk akacak şey odur” diye cevap verdi. “Yüzün ne kadar güzel” dediğinde ise, O, “O toprak içindir, toprak onu yiyecektir” cevabını veren peygamber kimdir? Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).
Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların düştüğü bu hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan ayağı yere vur emri sonucu çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu peygamber kimdir? Cevap : Hz. Eyyub (a.s.).
Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların “Ey Bişr biz hayatı severiz, ölmeyi değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste” gibi şartları ile karşılaştığı halde onları ecellerine razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Zülkifl (a.s.).
Soru 31: Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Harun (a.s.).
Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında büyümüş, zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000 sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Musa (a.s.).
Soru 33: Günahları Allah (c.c.)’a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek olduğu için sonunda üzerlerine gelen Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)’ın sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve sıcaklıktan kavrulan Eyke halkına gönderilen peygamber kimdir? Cevap : Hz. Şuayb (a.s.).
Soru 34: Hz. Musa (a.s.)’a inanmayan halka, Allah (c.c.)’ın verdiği belalar nelerdir? Cevap : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur), b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler), c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti), d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar), e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması), f- Mal ve servetin yok olması belası.
Soru 35: Hz. Musa (a.s.)’ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından olan sonunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kimdir? Cevap : Karun.
Soru 36: Hz. Musa (a.s.)’ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: “Ben sizin en büyük rabbinizim” dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan, kendine bela olacak bir çocuğun doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900 çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman ettim” diye bağıran, yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir? Cevap : Firavun.
Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)’ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren, hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir? Cevap : Nemrut.
Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).
Soru 39: Hz. Musa (a.s.)’dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevrat’la idare eden, Hz. Musa (a.s.)’ın Hızır (a.s.)’a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken “Ona muhalefet eden melundur” diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber kimdir? Cevap : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykoz’da ismi ile anılan Yuşa tepesindedir).
Soru 40: Hz. Musa (a.s.)’ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği bir peygamberdir. Hz. Yuşa (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş olan kimdir? Cevap : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.).
Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)’ın damadı Hz. Kalip (a.s.)’dan sonra Ben-i İsrail’e peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu için (ve annesi çok yaşlı olduğu için) “İbnül Acuz” Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Hızkıl (a.s.).
Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)’ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan, başına inci ve cevherlerle süslü taç koydukları “Bal” isimli puta tapmaya başlamışlardı. Bu zamanda kendilerine gönderilen peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan kavrulunca duası ile yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı iman etmişti. Balbebek halkına gönderilen bu peygamberin adı nedir? Cevap : Hz. İlyas (a.s.).
Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)’ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Elyasa (a.s.).
Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş, yaptığı bir hatadan dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı bilinen peygamber kimdir? Cevap : Hz. Yunus (a.s.).
Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrail’in başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)’ın onlara gönderdiği peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talut’u başlarına getirmiş hem de Talut’un Calut ile yaptığı savaşta Calut’u öldürecek şahsın (sonradan kendisinin yerine peygamber olarak gelecek) Davut olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Şemuyel (a.s.).
Soru 46: Hz. Davut (a.s.)’ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan, Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir? Cevap : Hz. Süleyman (a.s.).
Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut’u öldürüp, Talut’un verdiği söz üzerine onun kızını almış ve neticede Beni İsrail’in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir? Cevap : Hz. Davut (a.s.).
Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif edilen nübüvvet, krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur’an’ı Kerim’de oğluna nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir? Cevap : Hz. Lokman (a.s.).
Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş, Allah (c.c.)’a münacatı üzerine halkı helak olmaktan kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde dört defa gelerek aile halkının yaptıklarını anlatarak fetva isteği sonucu o şahsın ailesine dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek Allah (c.c.)’ın fetvayı sen verdin diyerek halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte dirilmesine şahit olduğu peygamber kimdir? Cevap : Hz. İrmiya (a.s.).
Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkarak Beni İsrail’den esir aldığı çocuklar arasında bulunan ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle zindandan kurtulduğu gibi iyi mevkilere gelen ve Kur’an’ı Kerim’de kendisinden “Resul olmayan bir nebidir” diye bahsedilen peygamber kimdir? Cevap : Hz. Danyal (a.s.).
Soru 51: Babil kralı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra geri dönen Beni İsrail arasında Tevrat’ı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında biri vardı ki, bu Tevrat’ı bildiği için yeniden onu yazdı. Beni İsrail’e peygamber olarak gönderilmiş olan bu insana sonunda, “O Allah’ın oğludur” diyecek kadar ileri gittiler. Beni İsrail’e Tevrat’ı yeniden Allah (c.c.)’ın izni ile ezberinden yazan bu peygamber kimdir? Cevap : Hz. Üzeyr (a.s.).
Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine has mihrabında devamlı Allah (c.c.)’ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)’ı kocasız olarak dünyaya getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan kadın kimdir? Cevap : Hz. Meryem.
Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)’dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlığını Ben-i İsrail’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Yahya (a.s.).
Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce gelen peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli değmeden ve evlenmeden dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir? Cevap : Hz. İsa (a.s.).
Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına hakim olmuş bir insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)’a sorduklarında: “O, bulutlar ona yol aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır, kendisine gece ve gündüz bir olurdu” diye cevap verdiği, peygamber olup olmadığı bilinmeyen Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen bu insan kimdir? Cevap : Hz. Zülkarneyn (a.s.).
Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hadislerinde “Cennet kadınlarının üstünleri olarak bildirilen” dört kadın kimlerdir? Cevap : a) Hz. Hatice, b) Hz. Fatıma, c) Hz. Meryem, d) Hz. Asiye (Firavunun karısı).
Soru 57: Hz. İsa (a.s.)’ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı Kehf denilen, adlarına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi köpekleri, Rum hükümdarı olan Dekyanus’un zulmünden kurtulmak için “Neclus” adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (c.c.)’ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar yıldan sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler hastalara şifa niyetiyle okunduğu bilinmektedir). Cevap : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş, ve köpekleri Kıtmir. Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mü’mine imanlarından dönmeleri için işkence yapan, dinlerinden dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim yöneticilere verilen isim nedir? Cevap : Ashabı Uhdut
Soru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir? Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen, Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek onun arkası sıra dalgalanırdı” buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir? Cevap : Hızır (a.s.)
Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir Cevap : Hüdhüd kuşu
Soru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir? Cevap : Hz. Davut (a.s.)
Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir? Cevap : Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Kabil kardeşi Habil’i kıskandığı için cinayet işlemiştir.
Soru 64: Yusuf (a.s.)’ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı? Cevap : Kıskandıkları için
Soru 65: Kafir Firavunun mü’min hanımının adı nedir? Cevap : Asiye
Soru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır? Cevap : Musa (a.s.)
Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur? Cevap : Yunus (a.s.)
Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir? Cevap : İbrahim (a.s.)’ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.
Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti? Cevap : Hz. Nuh (a.s.)
Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular? Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)’ın hanımları
Soru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir? Cevap : Hz. İsa (a.s.)
Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir? Cevap : Hz. İsmail (a.s.)
Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir? Cevap :Hz. Musa (a.s.)
Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir? Cevap : Hz. Davut (a.s.)
Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)’ın kavmi nasıl helak oldu? Cevap : Tufan sonunda boğularak
Soru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur’an’ı Kerim’de geçen peygamberlerden olup Yahya (a.s.)’ın babasıdır. Rabbine: “Ey Rabbim! Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et” diye dua etti. Bunun üzerine melekler ona Yahya (a.s.)’ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin babasını öldürmek istemiştir. Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodos’un askerleri yakalamak istemişler oda kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir. Bu peygamber kimdir? Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)
Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir? Cevap : Hz. İsa (a.s.)
Soru 78: Kabe’nin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir? Cevap : Cennetten
Soru 79: Kabe’yi Allah (c.c.)’ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir? Cevap : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.
Soru 80: Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir? Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir? Cevap : Hz. Hacer
Soru 82: Hz. Adem (a.s.)’ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir? Cevap : Hz. Şit (a.s.)
Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada Allah (c.c.)’ın izniyle nerede birleştiler? Cevap : Arafat, Rahmet dağında
Soru 84: Hz. Lut (a.s.)’ın gönderildiği şehir hangisidir? Cevap : Semut
Soru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı? Cevap : Yedi sene
Soru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir? Cevap : Nemrut
Soru 87: Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir? Cevap : Sam, Ham, Yafes
Soru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş ve ölümsüzlüğe ermiştir. Milli Görüşçü gençte işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda dirilmeli ve ona bakan onda canlanmalı, hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli. İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan içip ölümsüzlük kazanan, Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir? Cevap : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)
Soru 90: Hz. Şit (a.s.)’dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan, ilk elbise diken, sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir? Cevap : Hz. İdris (a.s.)
Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur’an’ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Davut (a.s.)’ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık hem de peygamberlik verildi. Saba Melikesi Belkıs’la aralarında geçen olaylar meşhurdur. Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde Mescidi Aksa’nın da bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır. Kendisine öldükten sonra devlet, İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu peygamber? Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

Sual: Hazret-i Ali’nin babası ve Resulullahın amcası Ebu Talib, imansız mı öldü?
CEVAP
Evet imansız ölmüştür. Bu husustaki hadis-i şerifin meali şöyledir:
(Cehennemde en hafif azap Ebu Talib’e yapılır. Ayaklarında ateşten iki nalın olacak, bunların sıcaklığından beyni kaynayacaktır.) [Müslim]

<---geri span="">devam..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...