1 Nisan 2012 Pazar

Mâzi-Muzâri Fiiller


Arapça Dersleri-12: Mâzi-Muzâri Fiiller


Değerli kardeşlerim bu dersi Konya'dan bir kardeşimizin isteği üzerine hazırladım. Sitemizde "mazi fiil çekim" tablosu daha önceden verilmişti ancak bu kardeşimiz mâzi (geçmiş) fiil ile muzari (şimdiki, geniş) fiilleri bir arada görmek istemiş o yüzden bu dersi hazırladım
Öncelikle bu fiilleri tanımlayalım:
1. Mâzi (Geçmiş zaman) Fiil: Türkçe'de de kullandığımız şekliyle geçmiş zamanı ifade eden fiildir. Yaptı, etti, gitti, bitti vs. gibi...
2. Muzâri (Geniş, şimdiki zaman) Fiil: Türkçe'de ayrı ayrı olmasına rağmen Arapça'da şimdiki zaman ve geniş zaman hatta yerine göre gelecek zaman bu fiil ile oluşturulur. Yapıyor, yapar, yapacak, ediyor, eder, edecek vs. gibi...
Not: Fiillerin zamanları sadece bu ikisinden ibaret değildir. Konunun anlaşılması için ilk başta bu fiillerin iyi öğrenilmesi hatta ezberlenmesi gerekiyor. Diğer fiil zamanları ilerde anlatılacaktır.
 
Mâzi Zaman Okunuşu ManasıMuzâri Zaman Okunuşu Manası 

 نصر

 Nasara Yardım etti

 ينصر

 Yensuru Yardım eder, ediyor

 كتب

 Ketebe Yazdı

 يكتب

 Yektübü Yazar, yazıyor

 شرب

 Şeribe İçti

 يشرب

 Yeşribu İçer, içiyor

 ذهب

 Szehebe Gitti

 يذهب

 Yeszhebü Gider, gidiyor

 قتل

 Qatele Öldürdü

 يقتل

 Yeqtülü Öldürür, öldürüyor

 عمل

 Amele Çalıştı

 يعمل

 Ya'melü Çalışır, çalışıyor

 علم

 Alime Bildi

 يعلم

 Ya'lemü Bilir, biliyor

 نجح

 Neceha Başardı

 ينجح

 Yencihu Başarır, başarıyor

 حسن

 Hasüne Güzel Oldu

 يحسن

 Yahsünü Güzel olur, oluyor

 ضرب

 Darabe Vurdu

 يضرب

 Yadribu Vurur, vuruyor

 سأل

 Seele Sordu

 يسأل

 Yeselü Sorar, soruyor

 اكل

 Ekele Yedi

 يأكل

 Ye'külü Yer, yiyor

 خرج

 Kharece Çıktı

 يخرج

 Yakhrucü  Çıkar, çıkıyor

 دخل

 Dekhale Girdi

 يدخل

 Yedkhulü Girer, giriyor
Tepkiler:

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Bakara ilk 10 sayfasindaki mazi o fillerini atarmisin kardesim

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...