3 Aralık 2017 Pazar

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sofra AdabıSofrada bulunmanın ve yemek yemenin adabı nedir? Hz. Peygamber (sav) efendimiz nasıl yemek yerdi?

Bu soruların hadisler aracılığıyla cevaplarını sizler için derledik...

Hurmayı ayıklayarak yemek

“Peygamber Efendimiz’e (asm) eski hurma getirildi. İçindeki böceklerin çıkmaması için onu iyice ayıklamaya koyuldu.” (Ebu Davud


Yemeği yer sofrasında yemek

Kalade (ra) Peygamber Efendimiz (asm) hakkında:
“Onun sükrucce denilen tahta sofra üstünde yemek yediğini hiç görmedim.” buyurdu...

Kalade’ye (ra):
“Peki, ne üzerinde yemek yerdi.” diye sordular:
“Sofra üzerinde yerdi.” diye cevap verdi. (Buhari)


Birlikte yemek

Peygamber’in (asm) Ashabı (ra) dediler ki:
“Ey Allah’ın Resulü! Yemek yiyoruz ama doymuyoruz.” Şöyle buyurdu: ...

“Herhalde siz ayrı ayrı yiyorsunuz.”
“Evet” dediler.
“Birlikte yiyin ve Allah’ın adını anın (Besmele çekin) ki yemeğiniz bereketlensin.”

Az yemek

“Ademoğlu karnından daha kötü bir kabı doldurmamıştır. Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeter...

Mutlaka bundan fazla yemesi icap ederse, midesini üçe bölsün:
“Üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefesine ayırsın.” (Tirmiri)


Ayakta bir şey yiyip içmemek

“Peygamber Efendimiz (asm) ayakta su içmekten ve yemek yemekten nehy etmiştir.” (Bezzar, Ebu Ya’la)


Tabakta kalan yemeği sünnetlemek

“Kim bir tabakta yemek yiyip de sonra o tabağı yalarsa, o tabak onun için Allah’tan mağfiret diler.” (Tirmizi)


Kapların üzerini örtmek

“Kapılarınızı örtün, tulumlarınızı bağlayın, kaplarınızın ağzını kapayın, örtülmesi gerekenleri örtün, kandilleri söndürün, çünkü şeytan kapalıyı açamaz, kırbanın bağını çözemez, kapların örtülerini açamaz...


Çünkü fare kandillerin içindeki yağı ve fitili yemek ister. Böylece ev halkının başına evlerini yakabilir.” (Müslim, İbn Mace)

Yiyeceğin içine sinek düşerse...

“Birinizin tabağına sinek düşerse onu içine batırın. Çünkü kanatlarının birinde hastalık, öbüründe şifa vardır. O, kendisinde hastalık bulunun kanadını öne sürerek kendisini korur. Bu nedenle tamamını batırın.” (Buhari, Ebu Davud)


Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak

“Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.” (Ebu Davud)


Yemeğe tuz ile başlamak-tuz ile bitirmek

Yemeğe tuz ile başlamak ve bitirmek yetmiş derde devadır.” (Riyaz’ün Nasihin

Akşam yemeğini ihmal etmemek

“Bir miktar hurma bile olsa akşam yemeğini yiyiniz, çünkü akşam yemeğini kaldırmak ihtiyarlık ve güçsüzlüğe sebep olur.” (Tirmizi)

Yemeğe kusur bulmamak
Ebu Hureyre (ra):

“Peygamber Efendimiz (asm) hiçbir yemeğe kusur bulmazdı, canı çekerse yerdi, çekmezse bırakırdı.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Yere düşeni yemek

“Birinizin lokması düştüğü zaman onu yerden alsın, bulaşan kısmını silip yesin. Şeytana bırakmasın.” (Müslim, Tirmizi)

Eti dişleriyle ısırarak yemek

“Eti dişlerinizle ısıra ısıra yiyiniz. Çünkü bu şekil yemek daha lezzetli ve daha hoştur.” (İbn Mace, Ebu Davud)

Ortasından yememek

“Bereket yemeğin ortasına iner dolayısıyla siz yemeği ortasından değil kenarlarından yiyin.” (Ebu Davud)

Besmele ile başlamak

“Biriniz yemek yerken “Bismillah” desin; başta söylemeyi unutursa sonunda “Bismillahi fi evvelini ve ahirihi “Başında da sonunda da Bismillah” desin.” (Ebu Davud, Tirmizi)


Yemeği sıcak yememek

“Yemeği soğutun! Zira sıcak yemek, bereketsiz olur.” (Taberani)


Yiyecek ve içeceklerin içine üfürmemek

“Peygamber Efendimiz (asm), yiyeceklerin, içeceklerin ve hurmanın içine üfürülmesini yasakladı.”

Çömelerek oturmak

Hz. Peygamber (asm) yemek yerken çömelerek oturur, hiç bir şeye dayanmaz ümmetine de bunu tavsiye ederdi:
“Bir yere dayanarak yemek yemeyiniz.” (Buhari)

Yere düşeni yemek

“Biriniz bir şey yerken bir parçası yere düşerse, onu alıp üzerindeki bulaşanı giderip yesin. Şeytana bırakmasın.” (İbn Mace)

Yemeğin sonunda hamdetmek

“Allah, bir şey yiyip içtikten sonra kendisine hamdeden kimseden razı olur.” (Müslim, İbn-i Mace)

Yemeğe otururken yerleşmemek

“Bana gelince ben, katiyen iyice yerleşip oturarak yemek yemem.” (Buhari)

Sağ el ile yemek

Allah Resulü (asm) buyurdu:
“Biriniz sol el ile ne yemek yesin ve ne de su içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer.”


Yemek yerken fazla vakit kaybetmemek

“Ben bir yere dayanarak rahat bir şekilde yemek yemem. Yani yemek için fazla zaman ayırıp vaktimi orada geçirmem.” (Ebu Davud, Darimi)
Tepkiler:

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...