14 Haziran 2014 Cumartesi

Kırmızı Kurtcuk

    

Hz. Davud (A.s) Bir gün;

( —-Allah'ın selâmı üzerine olsun—)

Kürsü üzerine oturmuş, Zebûr okurken gözleri yerde sürünen kırmızı bir kurda ilişir ve içinden

«Acaba Allah'ın bu kurdu yaratmaktan muradı, ne ola ki»


diye düşünür. Bunun üzerine Allah'ın izni ile dile gelen kurt O'na şöyle der.


«Ey Allahın Resulü! Her gün, gündüzleri bin kere


— Subhanellahi velhamdülillâhi ve lâilâhe illellahu vellahu ekber (Alah'ı noksanlıkların her türlüsünden ten- zih ederim, hamd O'na mahsustur, O'ndan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür)» demeyi, Allah bana ilham etti. Geceleri ise yine bin kere


— Ellahumme salli alâ seyyidina Muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem (Allah'ım! Okuma-yazmasız Peygamberin olan Mu-hammed'e, O'nun soyundan gelenlere ve O'nun sahabilerine rahmet ve selâm ihsan eyle) dememi ilham etti. Sen zikrederken neler söylüyorsan bana da bildir de istifade edeyim,»


Bu sözleri işiten Hz. Davud (A.S.) kırmızı kurdu küçümsediğine piş-man olur, Allah'dan korkarak O'na tevbe eder ve dergâhına sığınır.
Tepkiler:

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...