17 Temmuz 2011 Pazar

Toprak Adi bir mahluk olmadığı

İnsanın mayası olan toprak onun iddia ettiği gibi en adi mahluk değildir. Hem temizdir.Üzerinde seccade olmadan da namaz kılınır.Hem de temizleyicidir.Toprağı elimize, yüzümüze sürer onunla teyemmüm ederiz.Abdestsizlikten hatta cünüplükten temizleniriz.Ayrıca insanlar,cinler ve bütün canlıları,Allah’ın lütfuyla toprak beslediği gibi, bütün giyeceklerimizi,en güzel bitkileri,çiçekleri, ağaçları, tüm renkleri,güzellikleri ve pınarları da onda yani toprakta bulmaktayız.Aslında iblisin iddiası da öyleydi. “ben üstünüm” diyordu.Toprağın bir hazineler, güzellikler,bereketler manzumesi ve ateşleri söndürecek nehirlere ve denizlere, okyanuslara sahip olduğunu düşünemiyor ve “ben ateşim, üstünüm” diye övünüyordu.Ayrıca toprak tevazuyu gösterir.Ayaklanır ezilir hakir görülür ama o tevazusunu gösterir ve boyun eğer Rabbine.


ÂLİMLERİN DERECELERİ

Burada alimlerin de derece derece olduklarını ifade etmek isterim.
Bir kimse âlim olur, FÂKİH olmayabilir.
Âlim ve fâkih olur, HÂKİM olmayabilir.
Kendisine HİKMET verilmemiştir. Bunlarla beraber FÂRUK olmayabilir.
FURKAN verilmemiştir. Nihayet ilimde RÂSİH olmayabilir.
Bütün bunlar yalnız çalışmakla, okumakla elde edilemeyen; fakat sakınan takva sahipleri için Rabbimizin, razı olup sevdiklerine verdiği, yüksek ikrâm ve lutuflardır.
Hitap mevzuunun izahına geçmeden evvel, ilim verilenler ve O’nların dereceleriyle ilgili bazı âyetleri buraya almayı uygun buldum. Rabbim bizleride onlardan etsin.
(1) ‘’... Yoksa sözün zahiri ile mi...’’(12/33)
(2) ‘’... Kimi dilersek O’nu nice derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır.’’ (12/76)
(3) ‘’ Allah kendisine hayır dilediği hayır dilediği kimseyi, dinde FÂKİH (yüksek anlayış sahibi) yapar. Ben ancak size şeriatı dağıtıp açıklamaktayım, anlama kabiliyetini veren Allah’tır. Ve bu ümmet hak din üzere bulunmakta
devam edip gidecektir. Karşı koyanlar, kıyamete kadar onlara zarar vermiyeceklerdir.’’ (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi.)
(4) ‘’Allah dilediğine HİKMET’i ihsan eder. Kimede hikmet verilmişse muhakkak O’na çok hayır verilmiştir. Bu âyetleri ancak olgun akıl sahipleri düşünürler.’’ (2/269)
(5) ‘’ Ey inananlar! Eğer Allah’tan korkarsanız, O size FURKAN kılar. (İyi ile kötüyü ayırt edecek bir nur verir), suçlarınızı örter sizi yarlığar (bağışlar) Allah büyük lutuf sahibidir.’’ (8/29)
(6) ‘’ (Habibim) Sana indiren O’dur.Ondan bir kısım âyetler muhkemdir ki, bunlar kitabın anası (temeli)dir. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kâlplerinde eğrilik bulunanlar, sırf fitne aramak ve O’nun teviline yeltenmek için, O’nun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki O’nun tevilini Allah’tan başkası bilmez. İlimde RÂSİH olan (yüksek payeye erenler) ise; Biz O’na inandık, hepsi Rabb’imizin katındadır derler. Aklıselim sahiplerinden başkası düşünüp anlamaz.’’ (3/7)
Tepkiler:

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...